close
Share with your friends

Insolvenssijuridiikka ja Corporate Recovery

Insolvenssijuridiikka ja Corporate Recovery

Juridista neuvontaa konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja maksukyvyttömyysasioissa.

Juridista neuvontaa konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja maksukyvyttömyysasioissa.

Yrityssaneerausten ja konkurssien asiantuntemusta

Ryhmämme juristit ovat perehtyneitä rahoitusjuridiikkaa sekä maksukyvyttömyyttä koskevaan lainsäädäntöön kuten rahoitussopimuksiin ja vakuusjuridiikkaan sekä yrityssaneerauksiin ja konkursseihin. 

Avustamme asiakkaitamme rahoitusneuvotteluissa sekä maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvien oikeudellisten prosessien läpiviemisessä, kuten saatavien perinnässä sekä yrityssaneerauksiin ja konkursseihin liittyvien hakemusten sekä lausumien laatimisessa.

Ryhmämme käytettävissä ovat KPMG:n kattavat vero- ja neuvontapalvelut sekä erityisesti FS-sektorin vahva kansallinen ja globaali erityisosaaminen muun muassa IBR-selvitysten, kassavirtalaskelmien ja arvonmääritysten osalta. Teemme saumatonta yhteistyötä muun muassa Assurance-, Restructuring- ja muiden yritysjärjestelytiimiemme kanssa.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä myös työoikeuteen ja muihin oikeudenaloihin erikoistuneiden juristiemme sekä veroasiantuntijoidemme kanssa.

 

Neuvomme asiakkaitamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:  

 • Rahoitusneuvottelut ja rahoitussopimuksiin liittyvä juridinen neuvonta  
 • Vakuusjärjestelyt, neuvonta panttaukseen ja omistuksenpidätyksiin liittyvissä kysymyksissä 
 • Yhtiön rahoitusaseman arviointi ja yhtiön liiketoiminnan/yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyt rahoitusaseman parantamiseksi
 • Saatavien oikeudellinen perintä ja ulosottomenettely  
 • Saneeraushakemusten ja konkurssihakemusten laatiminen  
 • Avustaminen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyssä  
 • Vapaaehtoiset saneerausmenettelyt sekä yritystoiminnan tervehdyttämistoimet  
 • Yritysjärjestelyt  
 • Takaisinsaantiasiat
 • Liiketoiminnan tervehdyttäminen (turnaround)
 • Rahoituksen uudelleenjärjestely
 • Yrityssaneeraus

 

Meillä juridiikka on enemmän!

#juridiikkaonenemmän

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö