close
Share with your friends

Palkitseminen

Palkitseminen

Tarjoamme täyden tuen koko henkilöstön sekä johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmien kartoitus-, suunnittelu- ja toteutustyölle.

Henkilöstön, johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmät

Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on yksi menestyksen tärkeimmistä avaintekijöistä. Hyvin suunniteltu, yrityksen strategian mukainen palkitsemiskokonaisuus kannustaa, motivoi ja sitouttaa työntekijöitä ja tukee liiketoimintaa.

Asiantuntemuksemme kattaa sekä rahapohjaiset (tulospalkkiot) että osakepohjaiset (osakepalkkiot, työsuhdeoptiot, henkilöstöanti jne.) palkitsemisratkaisut. 

Palkitsemispalvelumme perustuvat monipuoliseen verotuksen, arvonmäärittämisen ja kirjanpidon osaamiseen. Autamme niin palkitsemiskokonaisuuksien suunnittelussa kuin ylimmän johdon palkitsemisessa ja sitouttamisessakin. Vastaamme myös esimerkiksi yksittäisiin verotusta tai arvonmääritystä koskeviin kysymyksiin.

Analysoimme ja mallinnamme palkitsemisjärjestelmien toimivuutta ja taloudellisia vaikutuksia seuraamalla markkinoilla käytössä olevia menetelmiä sekä lainsäädännön muutoksia. Myös järjestelmien käyttöönottoa edeltävät tai niihin välittömästi liittyvät rakennejärjestelyt kuuluvat palvelutarjontaamme, samoin konsultointi esimerkiksi erilaisissa MBO- tai sukupolvenvaihdostilanteissa.

Arvioimme palkitsemisjärjestelmien verovaikutuksia ja sosiaaliturvaseuraamuksia sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Olemme viime vuosina toteuttaneet lukuisia palkitsemisjärjestelmiä eri toimialojen yrityksissä. Asiakaskuntaamme kuuluvat niin kansainväliset pörssiyhtiöt kuin myös kotimaiset perheyritykset.

 

Palkitsemisratkaisumme:

  • Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu yrityksen tarpeiden pohjalta
  • Arvonmääritys ja järjestelmän taloudellinen mallintaminen
  • Projektinhallinta ja päätöksentekoprosessissa avustaminen
  • Verotukseen ja kirjanpitoon (ml. IFRS) liittyvät selvitykset ja ohjeistukset kotimaisissa ja kansainvälisissä tilanteissa
  • Lainopillinen neuvonta sekä tarvittavien asiakirjojen laatiminen
  • Ennakkoperintään ja työnantajavelvoitteisiin liittyvä neuvonta sekä raportointi viranomaisille

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö