close
Share with your friends

Henkilöverotus, sosiaaliturva ja lähetetyn työntekijän ilmoitus

Henkilöverotus ja sosiaaliturva

Henkilöverotuksen ja sosiaaliturvan asiantuntijapalveluita kotimaassa ja kansainvälisesti niin yritys- kuin henkilöasiakkaillekin.

Henkilöverotuksen ja sosiaaliturvan asiantuntijapalveluita kansainvälisesti

Lähetettyjen työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus

Tuhannet yritykset lähettävät työntekijöitään EU:n jäsenvaltioihin komennukselle, mutta keskeiset työnantajan lakisääteiset velvollisuudet ovat usein vieraita. Tietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, kuinka paljon työntekijälle tulee maksaa palkkaa kussakin kohdemaassa ja minkälaisessa tilanteessa työntekijästä pitää tehdä lähetetyn työntekijän ilmoitus.

Epäselvyyksiä voi olla myös siitä, mitä kohdemaan työehtoja tulee noudattaa. Lähetettyjä työntekijöitä koskevat määräykset ovat muuttuneet, joten ajantasaiselle tiedolle on suurta tarvetta.

Muutosten toteuttaminen saattaa vaikuttaa suurelta urakalta, mutta sen voi aloittaa esimerkiksi seuraavin askelin:

  1. Tunnista riskit kohdemaittain sekä työntekijäryhmittäin.
  2. Arvioi, tuleeko työntekijälle maksaa kohdemaan mukaista palkkaa. Jos vastaus on kyllä, tarkastele palkkaa ja määrittele riittävät palkanosat sekä muut välttämättömät työn ehdot.
  3. Sisällytä palkkavaatimukset osaksi yrityksen yleistä matkustus- tai komennuspolitiikkaa ja varmista, että dokumentit kuten komennuspolitiikka ja -sopimukset noudattavat vaatimuksia.
  4. Huomioi ennen lähetetyn työntekijän ilmoituksen jättämistä, että palkan taso on riittävä ja työn ehtoja noudatetaan.
  5. Luo prosessi, nimeä roolit ja vastuuta relevantit tahot ilmoitusten täyttämiseen.
  6. Tarkastele palkkavaatimuksia sekä A1-todistuksen tarvetta rinnakkain.
  7. Kouluta HR-osasto, keskeiset esimiehet ja matkustavat työntekijät.

Autamme yrityksesi sääntöviidakon läpi, aina yksittäisestä palvelusta kokonaisvaltaiseen komennusten hallintaan saakka, sekä Suomessa että muissa EU-maissa.

 

Komennussopimukset ja verolaskelmat 

Laadimme ja käymme läpi sopimukset komennuslaisen kanssa. Laadimme myös verolaskelmat komennuksen aikana maksettavan palkan sekä komennuksesta yritykselle aiheutuvien kustannusten määrittämistä varten.

Verotukitapaamiset ja veroilmoitukset 

Käymme läpi ulkomaankomennuksen vaikutukset koti- ja kohdemaan verotukseen ja laadimme komennuksen aikaiset veroilmoitukset sekä koti- että kohdemaassa.

Kattavat henkilöverotuksen palvelut myös yksityishenkilöille

Avustamme veroilmoituksen laatimisessa ja valmistelemme erilaiset hakemukset ja valitukset myös yksityishenkilöille. Tarjoamme lisäksi sijoittamiseen sekä ulkomaille muuttoon liittyvää veroneuvontaa. Asiantuntijamme vastaavat myös perintö- ja lahjaverotusta koskeviin kysymyksiin kotimaisissa ja kansainvälisissä tilanteissa.

 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö