close
Share with your friends

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Taloudellisesti ja oikeudellisesti kestävää välillisten verojen hallittua hoitamista.

Taloudellisesti ja oikeudellisesti kestävää välillisten verojen hoitamista.

Osana yritysten tehokasta johtamista ja hyvää jatkuvaa taloudenpitoa on tärkeä varmistaa, että välilliset verot hoidetaan hallitusti ja taloudellisesti järkevällä sekä oikeudellisesti kestävällä tavalla. Yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa verojen suoritusten tai palautusten ajankohtiin ja sitä kautta saavuttaa tuntuvaa kevennystä verojen rahoituskustannuksissa.

Löydämme toimivat ja kestävät ratkaisut asiakkaidemme moninaisiin arvonlisävero-, tulli-, valmistevero- ja vakuutusmaksuverokysymyksiin. Yhdistämme vankan verolainsäädännön, teknologian ja toimialojen tuntemuksemme luodaksemme asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja. Olemme asiakkaidemme tukena päivittäisen liiketoiminnan lisäksi myös liiketoimintamallien muutostilanteissa sekä erilaisissa viranomaismenettelyissä. 

Tarkastelemme välillisiä veroja aina osana muuta verotusta, jotta voimme tarjota asiakkaan kokonaistarpeet huomioivan ja verotuksellisesti sopivimman kokonaisratkaisun.

 

Välillisen verotuksen palvelumme

KPMG:n välillisen verotuksen asiantuntijat voivat avustaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • liiketoimintamallien verotehokkuuden arviointi ja parantaminen
 • yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan muutoksissa tukeminen
 • kansainvälisten projektien veroselvitykset ja hallinnointi
 • rajat ylittävien tavaravirtojen arvonlisävero- ja tullikysymysten selvittäminen
 • arvonlisäveroprosessien ja verokontrollien läpikäynti ja kehittäminen
 • data-analyysit veroriskien tunnistamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi
 • yksittäisten liiketapahtumien oikean verokohtelun ratkaiseminen
 • ulkomaisten arvonlisäverorekisteröintien ja -velvoitteiden hallinnointi 
 • verotarkastuksissa avustaminen
 • oikaisu- ja valitusasiat 
 • ennakkoratkaisut ja muut hakemusasiat
 • välillisen verotuksen koulutukset

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö