EU:n tilintarkastusuudistus | KPMG | FI
close
Share with your friends

EU:n tilintarkastusuudistus

EU:n tilintarkastusuudistus

Tilintarkastusdirektiivin muutokset ja uusi tilintarkastusasetus astuvat voimaan kaikissa EU-maissa 17.6.2016.

Tilintarkastusdirektiivin muutokset ja uusi asetus astuvat voimaan EU-maissa 17.6.2016.

Euroopan Parlamentin vuonna 2014 hyväksymän tilintarkastusdirektiivin muutokset ja uusi tilintarkastusasetus astuivat voimaan kaikissa EU-maissa 17.6.2016.  

Käytännössä reformin mukaisia muutoksia tullaan soveltamaan ensimmäisen kerran tilikaudella 2017.

Direktiivin implementointi jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön on nyt loppusuoralla. Jäsenvaltioiden on mahdollista säätää myös direktiiviä tiukempia säännöksiä. Suomessa tulevat muutokset pohjautuvat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työryhmän marraskuussa 2015 julkistamaan ehdotukseen EU-sääntelyn edellyttämistä muutoksista Suomen tilintarkastuslainsäädäntöön.

Reformin mukaiset muutokset lisäävät taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyttä ja mahdollistavat sen, että omistajat ja pääomamarkkinat saavat aiempaa enemmän tietoa yhtiölle merkityksellisistä seikoista. Myös vuoropuhelu tilintarkastajan, yhtiön johdon sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten välillä lisääntyy. Alla on selostettu uuden sääntelyn tuomia merkittävimpiä muutoksia.

Ketä uudistus koskee

Tilintarkastusuudistuksen, ns. EU Audit reformin, taustalla on finanssikriisin jäljiltä syntynyt tarve ryhtyä toimiin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (Public Interest Entity, PIE-yhteisö) taloudellisen informaation luotettavuuden lisäämiseksi. Tilintarkastuksen riippumattomuudella ja luotettavuudella on tässä merkittävä asema.

Suomessa uudistukset koskevat pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohtana olevia yhtiötä (pois lukien First North -listalla olevat yhtiöt), luottolaitoksia sekä vakuutusyhtiöitä.

Keskeisimmät muutokset

Pakollinen firmarotaatio

 • PIE-yhteisöjen on lähtökohtaisesti vaihdettava tilintarkastusyhteisö 10 vuoden välein.
 • Suomeen ehdotetaan kuitenkin EU-sääntelyn sallimaa mahdollisuutta 10 vuoden jatkoaikaan. Tämän myötä yhteisö voisi käyttää samaa tilintarkastusyhteisöä yhtäjaksoisesti 20 vuotta sillä ehdolla, että tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan ensimmäisen 10 vuoden jälkeen.


Palveluiden ostamiseen tarkennuksia

 • Audit reformin myötä PIE-yhteisöjen mahdollisuuksia ostaa tilintarkastusyhteisöltään muita kuin tilintarkastuspalveluja rajoitetaan.
 • Monet reformin myötä rajoitetuista palveluista ovat olleet kiellettyjä jo aiemmin, joten käytännön vaikutukset jäävät useimpien PIE-yhteisöjen kohdalla todennäköisesti melko vähäisiksi.
 • Monet vero- ja neuvontapalvelut ovat jatkossakin edelleen sallittuja PIE-tilintarkastusasiakkaalle.
 • Muiden kuin tilintarkastuspalveluiden ostoa tullaan rajoittamaan 70 %:n palkkiokatolla vuodesta 2020 alkaen. 


Tarkastusvaliokunnan rooli vahvistuu

 • PIE-yhteisöjen hallitusten tarkastusvaliokuntien rooli vahvistuu sekä yleisesti että erityisesti tilintarkastukseen liittyvissä asioissa, kuten tilintarkastajan valinnassa ja tilintarkastajan riippumattomuuden varmistamisessa.
 • Tarkastusvaliokunnan tulee hyväksyä ja seurata muiden palveluiden ostoa tilintarkastusyhteisöltä.
 • Tarkastusvaliokunnan jäseniltä tullaan edellyttämään kokonaisuutena asiaankuuluvaa osaamista ja pätevyyttä ja yhdellä jäsenellä on oltava laskentatoimeen ja/tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.


Tilintarkastajan raportoinnin uudistuksia

 • Audit reformin myötä myös tilintarkastajan raportointi PIE-yhteisöissä muuttuu informatiivisemmaksi. Tilintarkastuskertomus tulee jatkossa myötä pitämään sisällään tiedon tilintarkastuksen kannalta keskeisiksi nähdyistä seikoista sekä riskialueista (key audit matters).
 • Uutta kertomusmallia tullaan soveltamaan listayhtiöiden kohdalla jo tilikaudesta 2016 ja muiden PIE-yhteisöjen osalta tilikaudesta 2017.


Mitä seuraavaksi?

Monet uudistuksen yksityiskohdat ja käytännön vaikutukset ovat vielä ennen uuden lainsäädännön kesäkuista voimaantuloa epäselviä. Me KPMG:llä seuraamme tiiviisti muutosten voimaantuloa ja käytännön soveltamisen vaikutuksia, ja käymme näistä aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja