Tilintarkastus perhe- ja kasvuyrityksille

Tilintarkastus perhe- ja kasvuyrityksille

Hyvin hoidettu tilintarkastus vahvistaa sidosryhmien luottamusta yhtiötä kohtaan ja auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaansa.

Hyvin hoidettu tilintarkastus vahvistaa sidosryhmien luottamusta yhtiötä kohtaan.

KPMG on yrityksen ja sen omistajien yhteistyökumppani, jolla on laaja-alainen käsitys yhtiön toiminnasta, toimialasta sekä haasteista ja jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti yhtiön asioista.

Liiketoiminnan keskeisiä elementtejä ovat uskottavuus markkinoilla ja eri sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan. Asiakkaidemme tilintarkastajana tavoitteemme on tämän uskottavuuden ylläpitäminen ja kasvattaminen. Laadukkaan tilinpäätösinformaation julkistaminen herättää luottamusta, mutta uskottavan tilintarkastusyhteisön ja auktorisoidun tilintarkastajan merkintä tilinpäätöksen lopussa vankistaa asiakkaiden, rahoittajien, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiötä kohtaan.

Keskeinen toimintatapamme on rakentaa luottamussuhde asiakkaaseen. Haluamme olla yrittäjän apuna toiminnan jokapäiväisissä haasteissa. Yrityksen ja omistajien haasteet liittyvät tyypillisesti yrityksen kasvuun, rakennejärjestelyihin, taloushallintoon, tietojärjestelmiin sekä vero- ja lakikysymyksiin – KPMG vastaa toiminnallaan tähän palveluhaasteeseen. Emme jätä asiakasta näissä haasteissa yksin!

Miten voimme auttaa

  • Kaiken toimintamme lähtökohtana on laadukas palvelu – haluamme ymmärtää tarpeenne ja tartumme haasteisiin. Toimimme keskustelukumppaninanne yrityksenne ja toimialanne erityiskysymyksissä. Hoidamme tilintarkastuksen ja muut palvelumme joustavasti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti – pidämme lupauksistamme kiinni.
  • Olemme teihin yhteydessä läpi vuoden – emme vain tarkastuskäyntien yhteydessä. Pidämme teidät ajan tasalla yhtiöönne liittyvistä havainnoistamme ja kehitysehdotuksistamme kuten myös lainsäädännön muutosten kautta tulevista vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Kokemuksemme ja osaamisemme perusteella pystymme kertomaan alanne parhaista käytännöistä ja olemme valmiita tuomaan uusia ideoita myös yhtiönne toimintojen kehittämiseen.
  • Tarvittaessa, erityisesti toimintanne laajentuessa tai muuttuessa, voitte laskentatoimen erityiskysymysten lisäksi hyödyntää laaja-alaista tietämystämme toimialanne verotuksen ja lakipuolen erityiskysymyksissä sekä tietojärjestelmiin, rakennejärjestelyihin ja taloushallintoon liittyvissä asioissa. Vahvuutenamme ovat erityisesti perhe- ja kasvuyritysten erityiskysymykset. 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö