close
Share with your friends

Lakipalvelut

Lakipalvelut

Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö monimutkaistuu koko ajan riippumatta siitä, millä toimialalla ja markkinoilla liiketoimintaa harjoitetaan.

Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö monimutkaistuu koko ajan.

Muutosten ennakointi ja kyky reagoida niihin ajoissa onkin yritykselle ja sen johdolle elintärkeää. Oikeudelliset muutokset ja lisääntyvä yritystoiminnan sääntely on otettava yrittämisen arjessa huomioon, mutta näemme ne samanaikaisesti mahdollisuutena asiakkaillemme toimia kilpailukykyisesti ja toiminnalliset riskit halliten.

Perhe- ja kasvuyritysten kanssa toimiessamme tärkeä lähtökohtamme on tarjota asiakkaallemme kasvolliset palvelut. Yrityksen omaa luottojuristia on mutkatonta ja helppoa lähestyä. Häneltä voi vaivattomasti kysyä kulloinkin käsillä olevan asian oikeudellisista vaikutuksista ja häneltä on lupa odottaa vastauksia ja suosituksia, jotka palvelevat yritystä, sen johtoa ja omistajia pidemmälläkin tähtäyksellä.

Suuri osa oikeudellisista kysymyksistä on yritystoiminnassa viikoittain toistuvia, kuten kaupallisiin sopimuksiin ja työsuhteisiin liittyvät asiat. Osa on kertaluonteisia, kuten sukupolvenvaihdokset, yritysjärjestelyt tai yrityskaupat. Pyrimme asiakkaiden kanssa pysyväisluonteiseen asiakassuhteeseen, jotta juristin ja yrityksen edustajien välille muodostuu luotettava, avoin ja keskusteleva suhde. 

Liikejuridiikan asiantuntijoillamme on vankka oikeudellinen ja taloudellinen osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus työskentelystä perhe- ja kasvuyritysten kanssa. Toimintatavassamme korostuu yhteistyö veroasiantuntijoidemme kanssa. Lähes kaikkeen liikejuridiikkaan liittyy verotuksellisia näkökulmia. Myös vahva taloudellinen osaamisemme ja kansainvälinen KPMG-verkosto antaa tarvittaessa leveät hartiat liikejuridiikan kokonaisvaltaiseen hoitoon toimiipa yritys kotimaassa tai ulkomailla.  

Lakipalvelumme käsittää muun muassa seuraavat oikeudenalat:

  • Sopimusoikeus
  • Yhtiöoikeus
  • Yritysjärjestelyt
  • Liiketoiminta- ja osakekaupat
  • Työoikeus ja työnantajapalvelut
  • Kiinteistöoikeus ja rakentaminen
  • Perhe- ja perintöoikeus
  • IPR-oikeus
  • Riitojen ratkaisu
  • Konkurssit ja velkajärjestelyt 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö