Rahoitus

Rahoitus

Toteutamme kilpailukykyäsi tukevan pääomarakenteen ja rahoitusratkaisut.

Toteutamme kilpailukykyäsi tukevan pääomarakenteen ja rahoitusratkaisut.

Tuemme yrityksen kilpailukykyä optimaalisen pääomarakenteen ja onnistuneiden rahoitusratkaisujen avulla

Rahoitusratkaisuja koskeva päätöksenteko ja pääoman hallinta on yksi yritysjohdon tärkeimmistä tehtävistä, koska molemmat vaikuttavat liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja yrityksen kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Onnistuneet ratkaisut mahdollistavat myös sekä omistaja-arvon että sidosryhmäarvon suotuisan kehittymisen. Eri rahoitusvaihtoehtojen pidemmän aikavälin liiketoiminnallisten ja yrityksen arvoon liittyvien tekijöiden tunnistaminen saattaa kuitenkin olla haasteellista. 

Lyhyen ja pitkän tähtäimen pääomarakenteen suunnittelu ja onnistunut toteutus auttavat pitämään pääomakustannukset kohtuullisina ja tukevat näin merkittävästi yhtiön kilpailukykyä. Tehokkaalla käyttöpääoman ja rahavirtojen hallinnalla vahvistetaan yrityksen kassavirtaa ja parannetaan operatiivisen toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Luomme ratkaisuja, joissa lyhyen tähtäimen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi luodaan edellytykset tulevaisuuden menestykselle.

Autamme tunnistamaan keskeiset rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavat kysymykset

Rahoitusvaihtoehtojen valinnassa syntyviä keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa:

  • Kuinka yritykseni pääomatarve tulisi määrittää ja mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon? 
  • Mitä oman tai vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja yritykselleni on tarjolla nykyisessä markkinatilanteessa? 
  • Mikä rahoitusrakenne sopii parhaiten yritykseni pitkän tähtäimen suunnitelmiin? 
  • Mitä rahoituksen hankintaan liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia minuun tulee huomioida?
  • Mitä valmistelevia toimenpiteitä tulisi tehdä eri rahoitusvaihtoehtoihin liittyen?
  • Vastaako käsitykseni yritykseni liiketoiminnan ajureista ja arvosta rahoittajien näkemystä?

Harkitsetpa sitten aikaisen vaiheen rahoitusta, yrityskauppa- tai projektirahoitusta, listautumista, pääomarakenteesi muuttamista tai vaikkapa velkojen uudelleenrahoittamista, KPMG:n kokeneet ammattilaiset auttavat sinua löytämään sekä toteuttamaan yrityksesi kannalta parhaan ratkaisun.

Tarjoamme syvällistä toimialaosaamista ja paikallista palvelua sekä laajat suhteet eri toimijoihin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta.


Asiakkaidemme tukena kaikissa yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteissa

Rahoitusratkaisujen ohella tuemme myös muissa yritysjärjestelytilanteissa. Katso tarkemmin alla olevista linkeistä, kuinka voimme auttaa sinua keskittymään olennaisiin asioihin yritysostossa, yrityksen myynnissä ja uudelleenjärjestelyissä.

Ratkaisumme yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteisiin

Asiakkaamme ei tarvitse huolehtia, ovatko kaikki yritysjärjestelyyn tai yrityskauppaan liittyvät näkökulmat huomioituna.

Tunnemme yritys- ja omistusjärjestelyjen eri osa-alueet perusteellisesti. Erityisasiantuntemuksemme avulla teemme monipolvisesta yritysjärjestelyprosessista asiakkaallemme mahdollisimman yksinkertaisen.