Tietosuoja

Tietosuoja

Autamme tekemään tietosuojasta osan yrityskulttuuria.

Autamme tekemään tietosuojasta osan yrityskulttuuria.

Henkilötietojen suojan merkitys korostuu modernissa yhteiskunnassa: liiketoimintamallit perustuvat yhä voimakkaammin henkilötietojen hyödyntämiselle. Rekisterinpitäjillä on ratkaiseva rooli henkilötietojen suojan toteuttamisessa jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen myötä vaatimukset rekisterinpitäjiä kohtaan tiukentuivat, ja rekisterinpitäjiltä vaaditaan riskilähtöistä ja todisteellista lähestymistapaa henkilötietojen käsittelyyn.

Autamme tekemään tietosuojasta osan yrityskulttuuria.

Miten asiantuntijoitamme kannattaa hyödyntää tietosuojan kehittämistyössä?

Tietosuoja-asetuksen vastainen toiminta ja velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa tuntuviin sanktioihin. Vaatimusten mukaisesti toteutetut ja ennakoivat tietosuojatoimenpiteet voivat olla kuitenkin myös selkeä kilpailu- ja maine-etu.

KPMG:n kokeneet, sertifioidut tietosuoja-asiantuntijat avustavat asiakkaita arvioimaan liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan riskit, räätälöimään organisaatioille oikein mitoitetut työvälineet ja prosessit vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi, järjestämään tietosuojatyön seurannan ja jatkuvan kehittämisen sekä kouluttamaan henkilöstön.

Tietosuoja-asioissa erilaisten näkökulmien ja asiantuntijoiden yhdistäminen on tärkeää. Tarjoamme kokonaisratkaisut tietosuojan hallinnan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kattavat tuki- ja auditointipalvelut.

Tietosuojapalvelumme

 • GDPR-kehityshankkeet
  • nykytilan arviointi
  • gap-analyysi
  • kehityssuunnitelman laadinta
  • kehitystyössä avustaminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten saavuttamiseksi
 • Tietosuojan riskianalyysit ja vaikutustenarvioinnit (PIA)
 • Tietosuojan hallinnoinnin järjestäminen sekä henkilötietojen käsittelyn prosessien kehittäminen
 • Tietosuoja-auditoinnit
 • Tietosuojavastaavan koulutus ja tukipalvelut
 • Ulkoistettu tietosuojavastaava
 • Tietovuotojen hallinta
 • Ulkoistussopimukset ja kansainväliset tiedonsiirrot
 • Tietosuojakoulutukset
 • Tietosuojaan liittyvät juridiset erityiskysymykset, kuten sähköinen viestintä ja työelämän tietosuoja
 • ISAE 3000 -varmennus
 • Sote-alan tietosuojakysymykset ja potilastietojärjestelmien auditointi

Määräaikainen ulkoistettu tietosuojavastaava on hyvä ratkaisu lakisääteisen tietosuojavastavan tarpeeseen esimerkiksi organisaation vastuuhenkilön vaihtaessa työpaikkaa.