Tietosuoja - Teknologiakonsultointi - KPMG Finland
close
Share with your friends

Tietosuoja

Tietosuoja

Autamme tekemään tietosuojasta osan yrityskulttuuria.

Autamme tekemään tietosuojasta osan yrityskulttuuria.

Tietosuojasta strateginen valttikortti?

tietosuoja

Autamme tekemään tietosuojasta osan yrityskulttuuria.

Henkilötietojen suojan merkitys korostuu modernissa yhteiskunnassa: liiketoimintamallit perustuvat yhä voimakkaammin henkilötietojen hyödyntämiselle. Rekisterinpitäjillä on ratkaiseva rooli henkilötietojen suojan toteuttamisessa jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen myötä vaatimukset rekisterinpitäjiä kohtaan tiukentuivat, ja rekisterinpitäjiltä vaaditaan riskilähtöistä ja todisteellista lähestymistapaa henkilötietojen käsittelyyn.

Miten asiantuntijoitamme kannattaa hyödyntää tietosuojan kehittämistyössä?

Tietosuoja-asetuksen vastainen toiminta ja velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa tuntuviin sanktioihin. Vaatimusten mukaisesti toteutetut ja ennakoivat tietosuojatoimenpiteet voivat olla kuitenkin myös selkeä kilpailu- ja maine-etu.

KPMG:n kokeneet, sertifioidut tietosuoja-asiantuntijat avustavat asiakkaita arvioimaan liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan riskit, räätälöimään organisaatioille oikein mitoitetut työvälineet ja prosessit vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi, järjestämään tietosuojatyön seurannan ja jatkuvan kehittämisen sekä kouluttamaan henkilöstön.

Tietosuoja-asioissa erilaisten näkökulmien ja asiantuntijoiden yhdistäminen on tärkeää. Tarjoamme kokonaisratkaisut tietosuojan hallinnan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kattavat tuki- ja auditointipalvelut.

Tietosuojapalvelumme

 • GDPR-kehityshankkeet
  • nykytilan arviointi
  • gap-analyysi
  • kehityssuunnitelman laadinta
  • kehitystyössä avustaminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten saavuttamiseksi
 • Tietosuojan riskianalyysit ja vaikutustenarvioinnit (PIA)
 • Tietosuojan hallinnoinnin järjestäminen sekä henkilötietojen käsittelyn prosessien kehittäminen
 • Tietosuoja-auditoinnit
 • Tietosuojavastaavan koulutus ja tukipalvelut
 • Ulkoistettu tietosuojavastaava
 • Tietovuotojen hallinta
 • Ulkoistussopimukset ja kansainväliset tiedonsiirrot
 • Tietosuojakoulutukset
 • Tietosuojaan liittyvät juridiset erityiskysymykset, kuten sähköinen viestintä ja työelämän tietosuoja
 • ISAE 3000 -varmennus
 • Sote-alan tietosuojakysymykset ja potilastietojärjestelmien auditointi

Ota yhteyttä