Microsoft Azure

Identiteetinhallinta tuo turvaa Azuren käyttöön

Microsoft Azure on sovellusten, palvelujen ja palvelinten pilvessä toimiva alustapalvelu. Azure sujuvoittaa yrityksesi tietoteknisen infrastruktuurin kehittämistä ja helpottaa liiketoimintasi tarvitsemien uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottoa.

Pilviratkaisujen käyttöön pätevät samat turvallisuuskysymykset kuin muihinkin järjestelmiin. Samaa ratkaisua voidaan käyttää joko turvallisesti tai turvattomasti.

Oleellista on selvittää:

 • Mitä pilvipalveluja organisaatiossa käytetään?
 • Miten palveluja voidaan käyttää?
 • Mitkä ovat eri osapuolen roolit ja vastuut? 

Käyttäjien autentikointi ja identiteetinhallinta on pilvipalveluiden aikakaudella erityisen tärkeää, sillä vihamieliset tahot pyrkivät saamaan haltuunsa tunnukset ja salasanat. Tarvetta murtautua järjestelmiin ei ole, jos murtautuja saa haltuunsa tarvitsemansa tunnukset.

Pilvipalveluiden aikakaudella vihamieliset tahot eivät murtaudu järjestelmään – he kirjautuvat sisään.

Hyödynnä pilvipalveluja tehokkaasti ja turvallisesti

Autamme keskittymään pilvipalveluiden identiteetinhallinnan keskeisiin kysymyksiin.

 • Miten priorisoin tietoturvan ja tietosuojan kannalta tärkeät palvelut pilvestä?
 • Mitkä organisaation omistamat Microsoft-palvelut auttavat tietosuojavaatimuksien täyttämisessä? Miten niitä pitäisi hyödyntää?
 • Kuinka hallinnoida identiteettiä pilvi- tai hybridiympäristössä?
 • Miten hyödyntää olemassa olevaa Azure Active Directory -palveluja organisaation oman, organisaation kumppaneiden ja asiakkaiden identiteetin elinkaaren ja palveluiden hallinnassa?
 • Kuinka integroida Microsoftin pilvi- tai hybridi-identiteetti eri lähde- ja kohdejärjestelmiin?
 • Kuinka suojata ja valvoa identiteettiä sekä reagoida vaarantuneisiin identiteetteihin?
 • Kuinka suojata ja valvoa organisaatiolle tärkeätä informaatiota hyödyntämällä Microsoft-palveluita?

Autamme asiakkaita ratkaisemaan nykypäivän toimintaympäristöön liittyviä haasteita hyödyntämällä tehokkaasti Microsoftin pilvipalveluita.

Ratkaisumme pilvi-identiteettien hallintaan

 • Kokonaisvaltaiset digitaalisen identiteetinhallinnan projektit hyödyntäen Microsoft-teknologioita ja pilvipalveluita
 • Microsoft-teknologiakartoitus: 
  • Käytössä olevien  Microsoft-teknologiden tietosuojavalmiuksen selvitys
  • IT-ympäriston tietosuojavalmiuksen kartoitus
  • Suositukset ja selkeä toimintasuunnitelma käytössä olevien Microsoftin teknologioiden hyödyntämiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä
 • Tiedon suojaamisen suunnitteluun ja toimenpiteiden käyttöönottoon ja jalkautukseen liittyvät projektit

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin keskustellaan, miten hyödynnät pilvipalveluita tehokkaasti ja turvallisesti.