• 1000

Uusia digitaalisia palveluja ja parempaa asiakaskokemusta pilvipalveluilla

Pilviratkaisujen käyttö organisaatioissa yleistyy. Pilvipalveluilla tavoitellaan parempaa käyttäjäkokemusta ja joustavuutta uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen rakentamiseen.

Ennen pilviratkaisujen käyttöönottoa on hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, miten pilviratkaisut tukevat liiketoiminnan kehittämistä niin tehokkaasti ja turvallisesti kuin mahdollista. 

Onnistunut pilviratkaisun käyttöönotto lähtee tilannearviosta

Pilviratkaisun onnistunut käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää organisaatiolta tilannearviota, jonka voi aloittaa kysymyksillä:

 • Miten optimoin kustannukset pilven ja in-house palveluiden välillä?
 • Millä välineillä saan aikaan vaikuttavan käyttäjäkokemuksen?
 • Miten priorisoin tietoturvan ja tietosuojan kannalta tärkeät palvelut pilvestä?
 • Kenellä on oikeus käyttää sovelluksiamme? Miten saamme tiedon käyttäjistä?

Käyttäjien tunnistaminen ja identiteetin hallinta on ensiarvoisen tärkeää pilvipalvelujen tietoturvan ja -suojan takaamiseksi.

Autamme organisaatiotasi hyödyntämään pilvipalveluja turvallisesti

Palvelumme auttavat pilveistymisstrategioissa ja käyttäjätietojen turvaamisessa.  
 • Strategian kehitys
 • Connected Enterprise
 • CMA (Cyber Maturity Assesment -arviointi) ja tietosuoja
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja sertifiointi
 • Jatkuvuuden hallinta
 • IAM
 • Murtotestaus
 • Turvallinen sovelluskehitys, koodin katselmointi ja DevSecOps
 • Arkkitehtuuri

Tuemme pilviratkaisujen käyttöönotossa ja autamme hyödyntämään niitä turvallisesti uuden digitaalisen liiketoiminnan rakentamisessa.