• 1000

KPMG:n Cyber Defense Service puolustaa organisaatiotasi tietomurtoja ja muita tietoturvauhkia vastaan

Tehokkain tapa puolustautua tietomurtoja ja muita tietoturvauhkia vastaan on havaita tietoturvaympäristöön kohdistuvat poikkeamat ja reagoida niihin nopeasti.

Viiveetön reagointi tietoturvapoikkeamiin ja niiden tehokas tutkinta auttaa rajaamaan poikkeaman vaikutukset, minimoimaan sen aiheuttamat vahingot ja vahventamaan suojauksia tulevia hyökkäyksiä vastaan.

KPMG:n Cyber Defense Service on täysin kotimainen palvelu, joka valvoo tietoturvaympäristöäsi herkeämättä ympäri vuorokauden.

Kuinka nopeasti huomaat tietomurron tai tietoturvapoikkeaman?

Useiden eri tutkimusten mukaan tietoturvahyökkäykset huomataan keskimäärin 68-100 päivän kuluessa. Usein haitallisesta toiminnasta tai liikenteestä on signaaleja organisaation ulkopuolella huomattavasti aikaisemmin. Arkaluonteisia tietoja, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja saatetaan kaupata verkon pimeissä kolkissa viikkoja ennen kuin niiden kaappausta edes huomataan.

KPMG:n Cyber Defense Service on kustannustehokas pilvipohjainen havainnointi- ja valvontatyökalu, jonka avulla reagointiaikaa tietoturvapoikkeamiin voidaan merkittävästi lyhentää.

Useiden eri tutkimusten mukaan tietoturvahyökkäykset havaitaan keskimäärin 68-100 päivän kuluessa.

KPMG:n Cyber Defense Service sopii organisaatiollesi, jos tavoitteenasi on

  • parantaa tietoturvapoikkeamien havainnointi- ja reagointikykyä
  • täydentää tai jopa korvata tietoturvaympäristön nykyisiä valvontamekanismeja tehokkaammilla ratkaisuilla
  • löytää ratkaisu, jonka käyttöönotto tapahtuu nopeasti ja joustavasti
  • hankkia organisaatiosi tarpeisiin oikein mitoitettu palvelukokonaisuus
  • nopeuttaa tietomurtoihin ja muihin tietoturvapoikkeamiin reagointia ja rajata niiden vaikutukset minimiin
  • pyrkiä hallitsemaan tietoturvaympäristöön kohdistuvia riskejä sekä poikkeamista aiheutuvia kustannuksia liiketoiminnalle
  • kotimainen palveluntarjoaja joka huolehtii yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuudesta
  • ratkaisu, joka on kustannustehokas ja maksaa itsensä nopeasti takaisin

Mikäli tunnistit yllä olevasta listasta organisaatiosi kohtaamia haasteita, KPMG:n Cyber Defense Service sopii tietoturvaympäristönne havainnointi- ja valvontaratkaisuksi. Ota yhteyttä, niin räätälöidään organisaatiosi tarpeisiin oikein mitoitettu palvelukokonaisuus.

Pilvipohjainen palvelu on toimiva ratkaisu tämän päivän tietoturvaympäristön hallintaan.

Miten tietoturvaympäristösi valvonta mukautuu jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöösi?

KPMG:n Cyber Defense Service on pilvipohjainen jatkuvasti kehittyvä tietoturvauhkien havainnointi- ja valvontapalvelu, joka mukautuu joustavasti toimintaympäristön muutoksiin. 

Verkottuva toimintaympäristö, jossa organisaation verkkoympäristön rajat hämärtyvät esimerkiksi kansainvälisten yritysostojen, pilvipalvelujen sekä kumppani- ja toimitusketjurajapintojen laajentuessa, on haaste usein sisäänpäin ja verkkoympäristön periferiaan kohdistetuille valvontaratkaisuille, kuten perinteisemmille SOC-ratkaisuille ja palveluille.

Threat Intelligence

Pysy viiveittä ajantasalla siitä, mitä tietoturvapoikkeamia ulkomaailma havaitsee ympäristöstäsi.

Lue lisää Threat Intelligence -palvelusta (PDF-Fin) & (PDF-Eng)

Threat Monitoring and Governance

Modernisoi valvontaympäristösi ja kehitä havainnointi- sekä reagointikykyäsi automaation avulla.

Incident Response

Toimi oikein mahdollisen hyökkäyksen aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi ja raportoi asianmukaisesti viranomaisille.

Cyber Forensics

Käsittele digitaalisia todisteita oikeaoppisesti. Mahdollistat todisteiden hyödyntämisen oikeusprosessissa huolehtimalla asianmukaisesta talteenotosta, analyysista ja säilytyksestä.

 

kpmg cyber defense

Asiantuntijaverkostomme on tukenasi tietoturvauhkien torjunnassa

KPMG:n Cyber Defense Service helpottaa ja nopeuttaa tietoturvavalvonnan perustamista sekä antaa näkyvyyden tietoturvaympäristösi tilaan. Palvelu lyhentää poikkeamiin reagoimisaikaa ja vähentää riskiä, että liiketoimintakriittistä tietoa varastetaan tai että liiketoiminta keskeytyy tietoturvahyökkäyksen seurauksena.

Puolustamme tietoturvaympäristöäsi havaitsemalla, ennaltaehkäisemällä sekä tutkimalla tietoturvauhkia ja -poikkeamia. Varmistamme, etteivät havainnot tietoturvapoikkeamista jää pelkiksi lokikirjauksiksi, vaan johtavat toimenpiteisiin, joilla tietoturvaympäristösi ja reagointikykysi sen poikkeamiin paranee. 

Hyvä tietoturvallisuus on kilpailutekijä, joka vaatii jatkuvaa määrämuotoista tekemistä ja tarkastamista.