close
Share with your friends
tietoturvapalvelut

Tietoturva

Tietoturva

Kyberuhat eivät saa olla esteenä liiketoiminnan kehittämiselle

Autamme eri toimialoilla toimivia asiakkaitamme ratkaisemaan keskeisiä tietoturvakysymyksiä ja löytämään organisaation tarpeisiin sopivat ratkaisut. Tutkimustemme ja kokemuksemme mukaan asiakasyritystemme ylempi johto ympäri maailman kohtaa työssään seuraavia haasteita ja kysymyksiä.

  • Miten varmistamme samaan aikaan tietosuojan ja tietojen liiketoimintaa edistävän käytön?
  • Miten priorisoin riskit ja kehityshankkeet strategiaamme tukevalla tavalla?
  • Miten varmistan investointien oikean tason ja kannattavuuden?

Miten varmistan palvelujemme ja tuotannon häiriöttömyyden ja minimoin tietomurtojen mahdollisuudet?

  • Miten tietoturva- ja tietosuojainvestoinnit tulisi priorisoida?
  • Miten varmistan palvelujemme ja tuotannon häiriöttömyyden ja minimoin tietomurtojen mahdollisuudet?
  • Miten varmistan liiketoiminnan toipumisen mahdollisimman nopeasti ja minimoin ei-toivottujen tapahtumien vaikutukset?

Tämän osaamme

Tyypillisimmät asiakkaidemme tarpeet ja projektit liittyvät:

  • Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja digitaalisen identiteetinhallinnan strategioiden ja hallintamallien kehittämiseen ja tarkastamiseen
  • Muutos- ja kehityshankkeiden tukeen ja läpiviemiseen
  • Erilaisten suojaratkaisujen suunnitteluun, käyttöönottoon ja auditointiin
  • Tietomurtoihin ja tietovuotoihin varautumiseen, tutkimiseen sekä vahinkojen rajaamiseen.

Tämän lupaamme

Voimme olla apunanne kaikissa tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä