Skaalautuvat ketterät palvelut

  • 1000

Skaalautuvan mallin SAFen ja muiden ketterien menetelmien avulla yritykset pääsevät nopeammin markkinoille ja saavuttavat laadukkaamman lopputuloksen tehokkaammin. Ketterät menetelmät lisäävät prosessien läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja standardoitavuutta. Ketteryyden avulla voidaan myös parantaa ihmisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta yritykseen. 

Ketteryyden tuomat edut puhuvat puolestaan. Suomessa finanssi- ja IT-sektori ovat olleet edelläkävijöitä ketterien menetelmien käyttöönotossa. Myös julkisen sektorin toimijat ovat havahtuneet ketterien menetelmien hyötyihin. 

Onnistu seuraavassa projektissasi: Ketterät menetelmät auttavat ylittämään tyypilliset projektien haasteet

  • Liiketoiminta ja IT-palvelut eivät ymmärrä toistensa tarpeita riittävän hyvin
  • Projektin läpinäkyvyydessä on haasteita tai sen laatu ei vastaa odotuksia
  • Muutosta ei jostakin syystä saada tapahtumaan 
  • Projektin toimitusajat venyvät 
  • Sopimukset eivät tue ketteriä toimintatapoja
  • Ihmiset eivät ole motivoituneita, eivätkä tiedä mitä heiltä odotetaan

Hyödynnämme SAFe-viitekehystä skaalautuvana ketterän kehittämisen viitekehyksenä, mutta sovitamme ketterän kehittämisen mallin aina organisaation tarpeita vastaavaksi. 

Koulutuksissamme opitaan ketterä ajattelumalli, jota osallistujat voivat alkaa hyödyntämään välittömästi työssään.

Ole ketterä ja hanki kaikki palvelut yhdestä paikasta: SAFe-koulutuksia, sertifiointikursseja, räätälöityjä työpajoja, tarkastusta, lakineuvontaa ja parannuskartoituksia

Tarjoamme kaikki ketterät palvelut saman katon alta, jolloin organisaatiosi pääsee hyödyntämään ketterien menetelmien etuja nopeasti.

Tutustu koulutustarjontaamme ja pyydä tarjous räätälöidystä työpajasta tukemaan ketterien menetelmien käyttöönottoa.

Voimme tuoda ketterät menetelmät organisaation toimintaan hyvinkin nopeasti tarjoamalla sertfioituja henkilöitä käytettäväksi erilaisiin rooleihinne.

Koulutuksen ja ketterien menetelmien käyttöönoton tuen ohella teemme eri laajuisia SAFe-tarkastuksia Suomessa ja ulkomailla. Tarjoamme myös lakineuvontaa, mikäli ketteryyttä haetaan sopimisen kautta.

Teemme myös DevOpsin ja arkkitehtuurin parannuskartoituksia ja toimituksia.

Tutustu SAFe-kurssitarjontaamme

Alla olevien kurssien lisäksi järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja, jotka sovitamme organisaationne tarpeisiin sopiviksi.

    

Leading SAFe®

Kenelle? Eri tason johtajat

Kurssin jälkeen ymmärrät, miksi Lean-ajattelutapa on niin tehokas nykypäivän markkinamurroksessa ja osaat johtaa ketterää muutosta.

SAFe® for Teams

Kenelle? Ketterät tiimit

Osaat toimia tehokkaana joukkueen jäsenenä ketterässä projektissa ja muutoksessa. Opit tekemään tehokasta yhteistyötä muiden tiimien kanssa.

SAFe® Scrum Master

Kenelle? Uudet Scrum Masterit

Opit toimimaan Scrum Masterina SAFe-yrityksessä. Kurssilla opitaan käyttämään Scrumia osana koko yrityksen toimintatapaa.

SAFe® DevOps

Kenelle? Kaikki ketterän toimitusjunan jäsenet

Saat kattavan yleiskuvan DevOps-mallista. Kurssin jälkeen osaat kartoittaa oman organisaatiosi arvovirran ja eliminoida virtauksen pullonkaulat.

SAFe® Product Owner/Product Manager

Kenelle? Tuoteomistajat ja -hallinto

Opit ohjaamaan arvon tuottamista tuotepäällikön, tuotehallinnan, ratkaisunhallinnan ja kehitysaihioiden omistajan rooleissa. 

SAFe® for Government

Kenelle? Johto, päälliköt ja sidosryhmät julkisella sektorilla

Opit SAFen periaatteet ja käytännöt. Kurssin jälkeen tiedät, miten johdetaan ketterää muutosta julkishallinnossa. 

SAFe® Agile Software Engineering

Kenelle? Kehittäjät, testaajat ja mallintajat

Opit ketterän ohjelmistotuotannon periaatteet vaatimusten, testauksen ja kehittämisen näkökulmasta.

Lean Portfolio Management (LPM)

Kenelle? Johtajat, yritysarkkitehdit, henkilöstöhallinto

Kurssilla saat käytännön työkaluja Lean Portfolio Management - toimintojen toteuttamiseen.

SAFe® Architect

Kenelle? Arkkitehdit ja kokeneet ohjelmistokehittäjät

Opit käyttämään SAFe-periaatteita arkkitehtuurin rakentamisessa.

SAFe® Advanced Scrum Master

Kenelle? Nykyiset Scrum Masterit

Opit fasilitoimaan tiimin tai yrityksen SAFe-viitekehyksen käyttöönottoa.

SAFe® Agile Product Management

Kenelle? Tuotepäälliköt ja tuotehallinnan johtajat

Opit hyödyntämään muotoiluajattelua haluttujen ja kestävien tuotteiden luomisessa.

SAFe® Release Train Engineer

Kenelle? Ohjelma- ja projektipäälliköt

Opit sujuvoittamaan Agile Release Trainin edistymistä RTE-roolissa.

 

Valmennamme ketterien menetelmien käyttöönotossa ja tuemme toiminnan jatkuvassa parantamisessa

Järjestämme työpajoja ja toteutamme puolueettomia tarkastuksia.

  

Järjestämme työpajoja tukemaan ketterien menetelmien käyttöönottoa

Tarvittaessa valmennamme myös SAFen implementoinnissa.

Suosittelemme avuksi työpajoja, jotka auttavat standardien implementoinnissa ja roolituksessa. Voimme järjestää 11 erilaista määrämuotoista, 1-8 tunnin kestoista työpajaa auttaaksemme implementoinnin eri vaiheissa tai eri roolien kanssa.

Tarjoamme koulutuksista ja työpajoista myös räätälöityjä vaihtoehtoja.

Tarkastamme puolueettomasti muiden implementoimia SAFe-ratkaisuja

KPMG:llä on pitkät perinteet hyvänä tarkastajana.

Tarkastamme puolueettomasti muiden implementoimia SAFe-ratkaisuja ja ehdotamme niihin parannuksia. Teemme eri laajuisia SAFen tarkastuksia sekä Suomessa että ulkomailla. 

Lähestymistapamme ketteriin viitekehyksiin

Hyödynnämme eri viitekehyksiä joustavasti ja valitsemme sen, mikä tuottaa onnistuneimman lopputuloksen.

  

Olemmme KPMG:llä rakentaneet ketterän toimintatavan skaalautuvuuteen liittyvää osaamistamme systemaattisesti.

Lähestymistapamme perustuu ScaledAgile Inc:n Scaled Agile Frameworkiin, joka on globaali kaikille avoin viitekehys. Viitekehyksen avulla ketterä kehitys voidaan skaalata isompiinkin hankkeisiin.

Tutustu tarkemmin ketterän SAFe-kehityksen viitekehykseen ja implementointimalliin.

SAFe on skaalautuvuuden pääviitekehys, mutta meiltä hoituvat myös Scrum, Kanban ja XP. Hyödynnämme eri viitekehyksiä joustavasti ja myös osana SAFea, mikäli se tuottaa onnistuneimman lopputuloksen.

Pinnalla ketteryydessä

Toimimme globaalisti ja meille on kertynyt näkemystä ja kokemusta eri puolilta maailmaa. Haluamme jakaa muutaman esimerkin ketteryyden tarjoamista mahdollisuuksista erilaisille organisaatioille.