close
Share with your friends

Toiminnanohjausjärjestelmät ja liiketoimintatiedon hallinta

Toiminnanohjausjärjestelmät ja tiedon hallinta

Tuemme asiakkaitamme prosessien kehittämisessä, järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja laadunvarmistuksessa.

Tuemme asiakkaitamme mm. prosessien kehittämisessä ja järjestelmien valinnassa.

Kehitämme BI-strategioita ja hallintamalleja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
 

Toiminnanohjausjärjestelmät ja valmissovellukset

 • Valintaprosessin tuki (ohjelmistot, toimittajat)
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Sopimusneuvottelutuki
 • ERP-projektihallinnan palvelut
 • ERP-projektien laadunvarmistus ja riskiarvioinnit
 • Käyttöönottojen hallinta
 • Sovelluskontrollien määrittely, toteutus, testaus ja käyttöönotto
 • ERP-käyttövaltuuksien tarkastus ja kehittäminen
 • ERP-prosessien toimivuuden arviointi/prosessien kehittäminen
 • Perustietokonseptit (Master Data)
 • Järjestelmien lokalisointien arviointi
 • Testauksen hallinta
   

Business Intelligence -neuvonta

 • Nykytilanne- ja tavoitetila-analyysit
 • BI-hallintamallin organisointi ja hallintaprosessien kehittäminen
 • Suorituskykymittareiden (KPI), raporttien ja tuloskorttien määrittely ja kehitys
 • Prototyyppien luonti ja visualisointi
 • Ydintiedon hallinnan (master data management) prosessit 
 • Tietoarkkitehtuurin suunnittelu ja tiedon mallintaminen 
 • Tiedon eheyden, virheettömyyden ja täsmällisyyden varmistaminen
 • BI-sovellusratkaisujen valinta 
 • BI-käyttöönottoprojektien suunnittelu ja hallinta 
 • Teknisen alustan arkkitehtuuri ja valinta 
 • Tietovarastoinnin arkkitehtuurin arviointi ja suunnittelu 
 • BI-tietoturvallisuuden ja käyttöoikeuksien suunnittelu

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö