Toiminnanohjausjärjestelmät ja liiketoimintatiedon hallinta

Toiminnanohjausjärjestelmät ja tiedon hallinta

Tuemme asiakkaitamme prosessien kehittämisessä, järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja laadunvarmistuksessa.

Tuemme asiakkaitamme mm. prosessien kehittämisessä ja järjestelmien valinnassa.

Kehitämme BI-strategioita ja hallintamalleja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
 

Toiminnanohjausjärjestelmät ja valmissovellukset

 • Valintaprosessin tuki (ohjelmistot, toimittajat)
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Sopimusneuvottelutuki
 • ERP-projektihallinnan palvelut
 • ERP-projektien laadunvarmistus ja riskiarvioinnit
 • Käyttöönottojen hallinta
 • Sovelluskontrollien määrittely, toteutus, testaus ja käyttöönotto
 • ERP-käyttövaltuuksien tarkastus ja kehittäminen
 • ERP-prosessien toimivuuden arviointi/prosessien kehittäminen
 • Perustietokonseptit (Master Data)
 • Järjestelmien lokalisointien arviointi
 • Testauksen hallinta
   

Business Intelligence -neuvonta

 • Nykytilanne- ja tavoitetila-analyysit
 • BI-hallintamallin organisointi ja hallintaprosessien kehittäminen
 • Suorituskykymittareiden (KPI), raporttien ja tuloskorttien määrittely ja kehitys
 • Prototyyppien luonti ja visualisointi
 • Ydintiedon hallinnan (master data management) prosessit 
 • Tietoarkkitehtuurin suunnittelu ja tiedon mallintaminen 
 • Tiedon eheyden, virheettömyyden ja täsmällisyyden varmistaminen
 • BI-sovellusratkaisujen valinta 
 • BI-käyttöönottoprojektien suunnittelu ja hallinta 
 • Teknisen alustan arkkitehtuuri ja valinta 
 • Tietovarastoinnin arkkitehtuurin arviointi ja suunnittelu 
 • BI-tietoturvallisuuden ja käyttöoikeuksien suunnittelu

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö