close
Share with your friends
Skaalautuvat ketterät palvelut

Skaalautuvat ketterät palvelut

Skaalautuvat ketterät palvelut

Ollaan yhdessä ketteriä

SAFe

Ketteryys on tehokas ajattelutapa markkinamurroksessa.

Ketterien menetelmien avulla yritykset pääsevät nopeammin markkinoille ja saavuttavat laadukkaamman lopputuloksen tehokkaammin. Ketterät menetelmät lisäävät prosessien läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja standardoitavuutta. Ketteryyden avulla voidaan myös parantaa ihmisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta yritykseen.

Ketteryyden tuomat edut puhuvat puolestaan. Suomessa sekä finanssi- ja IT-sektori ovat olleet edelläkävijöitä ketterien menetelmien käyttöönotossa. Myös julkisen sektorin toimijat ovat havahtuneet ketterien menetelmien hyötyihin. 

Ulkoinen toimija löytää usein parannuskohteita, joita itse ei tulisi ajatelleeksikaan. Sami kertoo mielellään lisää tarjonnastamme, koulutuksistamme, valmennuksistamme ja kaikista ketteryyteen liittyvistä mahdollisuuksista.

Milloin ketterästä menetelmästä on apua?

Kokemuksemme mukaan ketterät menetelmät sopivat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa
  • liiketoiminta ja IT eivät ymmärrä toistensa tarpeita riittävän hyvin
  • eri tiimit eivät työskentele yhdessä
  • projektin läpinäkyvyydessä on haasteita tai sen laatu ei vastaa odotuksia
  • haluttua muutosta ei jostakin syystä saada tapahtumaan tai muutostarpeiden jalkautus ontuu
  • toimitusajat venyvät tai ennustettavuus puuttuu
  • sopimukset eivät tue ketteriä toimintatapoja
  • ihmiset eivät ole motivoituneita, eivätkä tiedä mitä heiltä odotetaan.

Olemmme KPMG:llä rakentaneet ketterän toimintatavan skaalautuvuuteen liittyvää osaamistamme systemaattisesti.

Lähestymistapamme perustuu ScaledAgile Inc:n Scaled Agile Frameworkiin, joka on globaali kaikille avoin viitekehys. Viitekehyksen avulla ketterä kehitys voidaan skaalata isompiinkin hankkeisiin.

Tutustu tarkemmin ketterän SAFe®-kehityksen viitekehykseen ja implementointimalliin.

SAFe® on skaalautuvuuden pääviitekehys, mutta meiltä hoituvat myös Scrum, Kanban ja XP. Hyödynnämme eri viitekehyksiä joustavasti ja myös osana SAFe®:a, mikäli se tuottaa onnistuneimman lopputuloksen.

Sertifiointikursseja ja koulutuksia

Tarjoamme tällä hetkellä seuraavia globaalisti standardoituja sertifiointikursseja:

Leading SAFe®

Kenelle? Eri tason johtajat

Kurssin jälkeen ymmärrät, miksi Lean-ketterä ajattelutapa on niin tehokas nykypäivän markkinamurroksessa, ja kuinka Lean-ketterää muutosta kannattaa johtaa. Lue lisää kurssikuvauksesta.


SAFe® for Teams

Kenelle? Ketterät tiimit

Rakennat taidot, joita tarvitset toimiaksesi tehokkaana joukkueen jäsenenä ketterässä toimitusjunassa (ART). Opit tekemään tehokasta yhteistyötä muiden tiimien kanssa. Lue lisää kurssikuvauksesta


SAFe® Scrum Master

Kenelle? Uudet Scrum Masterit

Opit toimimaan Scrum Masterina SAFe-yrityksessä. SAFe® Scrum Master -kurssilla opitaan käyttämään Scrumia osana koko yrityksen toimintatapaa. Lue lisää kurssikuvauksesta


SAFe® DevOps

Kenelle? Kaikki ketterän toimitusjunan jäsenet

Saat kattavan yleiskuvan DevOps-mallista. Kurssin jälkeen osaat kartoittaa oman organisaatiosi arvovirran ja eliminoida virtauksen pullonkaulat. Lue lisää kurssikuvauksesta.


SAFe® Product Owner/Product Manager

Kenelle? Tuoteomistajat ja -hallinto

Opit ohjaamaan arvon tuottamista tuotepäällikön, tuotehallinnan, ratkaisunhallinnan ja kehitysaihioiden omistajan rooleissa. Lue lisää kurssikuvauksesta.


SAFe® for Government

Kenelle? Johto, päälliköt ja sidosryhmät julkisella sektorilla

Opit SAFe®:n periaatteet ja käytännöt. Kurssin jälkeen tiedät, miten johdetaan Lean-ketterää muutosta julkishallinnossa. Lue lisää kurssikuvauksesta.


SAFe® Agile Software Engineering

Kenelle? Kehittäjät, testaajat ja mallintajat

Opit ketterän ohjelmistotuotannon periaatteet. Kurssista saa enemmän irti, jos sinulla on jo SAFe® for Teams -kurssin tiedot. Lue lisää kurssikuvauksesta.


Lean Portfolio Management (LPM)

Kenelle? Johtajat, yritysarkkitehdit, henkilöstöhallinto

Kurssilla saat käytännön työkaluja Lean Portfolio Management - toimintojen toteuttamiseen. Lue lisää kurssikuvauksesta

 

Miten kurssille pääsee?

Ilmoittaudu SAFe-koulutuksiimme.


Toteutamme myös räätälöityjä kursseja. Kursseja voidaan järjestää asiakkaan tai KPMG:n tiloissa. Ota yhteyttä Samiin, niin toteutetaan teidän tarpeisiinne sopiva vaihtoehto.

 

 

Implementoinnin tuki

Tarvittaessa valmennamme myös SAFe®:n implementoinnissa.

Suosittelemme avuksi työpajoja, jotka auttavat standardien implementoinnissa ja roolituksessa. Voimme järjestää 11 erilaista määrämuotoista, 1-8 tunnin kestoista työpajaa auttaaksemme implementoinnin eri vaiheissa tai eri roolien kanssa.

Tarjoamme koulutuksista ja työpajoista myös räätälöityjä vaihtoehtoja.

Olemme auttaneet Keha-keskuksen TE-Digi –hanketta SAFe®:nn implementoinnissa. Lue blogistamme miten ketteröitimme hanketta.

KPMG:llä on pitkät perinteet hyvänä tarkastajana. Tarkastamme puolueettomasti myös muiden implementoimia SAFe®-ratkaisuja ja ehdotamme niihin parannuksia.

Tarkastusta, lakineuvontaa ja parannuskartoituksia saman katon alta

Implementointien ohella teemme eri laajuisia SAFe®:n tarkastuksia Suomessa ja ulkomailla. Tarjoamme myös lakineuvontaa, mikäli ketteryyttä haetaan sopimisen kautta.

Teemme myös DevOpsin parannuskartoituksia DevOps Health Radarilla.

Tarjoamme lakineuvontaa, mikäli ketteryyttä haetaan sopimisen kautta.

Tarvitsetteko sertifioituja henkilöitä?

Voimme olla avuksi tarjoamalla sertifioituja henkilöitä käytettäväksi erilaisiin rooleihinne.

Pinnalla ketteryydessä

Toimimme globaalisti ja meille on kertynyt näkemystä ja kokemusta eri puolilta maailmaa. Haluamme jakaa muutaman esimerkin ketteryyden tarjoamista mahdollisuuksista organisaatioille.

Ota yhteyttä