close
Share with your friends

KPMG Garant

KPMG Garant

KPMG Garant on edistynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tukipalvelu.

KPMG Garant on edistynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tukipalvelu.

Olemme valmiit palvelemaan välittömästi

KPMG Garant on edistynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tukipalvelu.

Edistynyt identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) tukipalvelu

KPMG Garant eroaa perinteisistä sovellustukipalveluista:

 • Kaikki KPMG Garantin kautta tehtävät tuki- ja kehitystoimet suoritetaan kokeneiden IAM-asiantuntijoiden toimesta, jotka tuntevat asiakkaan ympäristön henkilökohtaisesti.
 • KPMG Garant ylläpitää ennalta määrättyjä prosesseja, työkaluja ja infrastruktuuria, joiden mukaisesti aloitamme, seuraamme ja toimitamme palvelua ja pienkehityshankkeita.
 • Kaikki konfiguraatiomuutokset ja pienkehityshankkeet siirtyvät automaattisesti Garant-tukipalvelun piiriin, ja tuki tarjotaan KPMG Garant -sopimuksessa sovitun palvelutason mukaisesti.
 • Olemme valmiit palvelemaan välittömästi.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu tikettien vastaanoton ja ratkaisemisen lisäksi mm. kehitysympäristöjen tarjoaminen pilvestä ja tuotantoympäristön IAM-toiminnallisuuksien monitorointi.

Mitä tehdään Garantissa, se tuetaan Garantissa!

Palvelun hyödyt asiakkaille

 • Huolehdimme identiteetinhallinnan jatkuvasta kehityksestä osana tukipalvelua
 • Tuki- ja pienkehitys tehdään asiantuntijavoimin
 • Palvelutaso (SLA) sovitaan aina asiakaskohtaisesti
 • Palvelu tarjotaan sovitun laajuisena kuukausimaksulla
 • Asiakas saa nimetyn palvelupäällikön
 • Kehitys- ja testiympäristöt voidaan toimittaa pilvipalveluina

KPMG Garant tarjoaa toisen ja kolmannen tason tukipalveluita, lähituki on aina asiakkaan vastuulla. KPMG Garant voi sisältää asiakkaan IAM-palvelun kokonaiskonseptin omistajuuden, eli voit ulkoistaa myös palvelun kehittämisen KPMG Garantille. 

KPMG Garant – ominaisuudet ja kyvykkyys

Palvelutaso (SLA)

 • Palveluaika (toimistoaika, 24/7, muu)
 • IAM-ratkaisun saatavuus, laadun- ja suorituskyvyn mittarit
 • Kategorisointi ja priorisointi
 • Tiketin vastaus- ja ratkaisuaika
 • 24/7-päivystys tarvittaessa 


Jatkuva kehitys

 • Reaaliaikainen ja ylläpidetty IAM-roadmap, palvelukehityskartta
 • Kokonaisvastuu IAM-arkkitehtuurista
 • IAM-vaatimusten linjaaminen IT-roadmapin kanssa
 • Agile-kehitys ja siirto tukipalveluille
 • Kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöistä huolehtiminen


Palvelun hallinta- ja tukipalvelu

 • SLA, ITIL ja ongelmatilanteiden koordinointi
 • Vastuumatriisit, katselmoinnit ja päivitykset
 • Palvelupäällikkö toimii palvelusta vastaavana kontaktihenkilönä sekä palvelun laadun raportoijana
 • Tiketti- ja raportointijärjestelmä, linkki jatkuvaan kehitykseen 


Luotettavuus ja laatu

 • Pilvialustojen ylläpito, tuki ja päivitykset suunnitelman ja sovitun vastuunjaon mukaisesti
 • Tarpeen mukaan skaalautuvat palvelu ja ympäristöt
 • Palvelun käytettävyyttä ja tuottavuutta parantava proaktiivinen ongelmien ehkäisy ja käsittely

Kerromme mielellämme Garantin hyödyistä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!