Operating Strategy & Cost | KPMG | FI
close
Share with your friends

Operating Strategy & Cost

Operating Strategy & Cost

Autamme asiakkaitamme virittämällä operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia ja taloudellisia tavoitteita.

Viritämme operatiivisen toiminnan vastaamaan taloudellisia tavoitteita.

Onnistuuko organisaatiosi liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja omistaja-arvon maksimoinnissa?

Markkinoiden yhä nopeampi muutos, teknologian kehittyminen, regulaatiomuutokset ja sidosryhmien kasvavat tuotto-odotukset pakottavat ylimmän johdon tarkastelemaan ja arvioimaan operatiivista strategiaansa jatkuvasti. Johdon on löydettävä tasapaino lyhyen tähtäimen säästötoimenpiteiden ja pidemmän tähtäimen kehittämisen kanssa.


Tunnistatko toimintaympäristöstäsi tekijöitä, jotka kannustavat organisaatiosi liiketoimintamallin uudelleenarviointiin?

  • Merkittävät muutokset markkinoilla, kilpailun dynamiikassa tai liiketoimintastrategiassa
  • Puutteet tai heikkoudet suorituskyvyssä tai rahoituksessa
  • Monimutkaiset ja tehottomat operatiivisen toiminnan rakenteet 
  • Teknologiaan tai regulaation perustuvat muutokset


Kuinka voimme auttaa?

Autamme asiakkaitamme parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta yhdenmukaistamalla operatiivisen toiminnan liiketoimintamallin taloudellisten tavoitteiden kanssa:

  • Tunnistamme operatiivisessa toiminnassa tarvittavat muutokset ja autamme yhdenmukaistamaan ne liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. 
  • Haastamme ja kyseenalaistamme tehtyjä ratkaisuja, jotka ovat mahdollisesti arvoa alentavia.
  • Kehitämme ja testaamme erilaisia vaihtoehtoisia operatiivisia malleja, jotta löydämme mahdollisuuksia ja riskejä tasapainottavan ratkaisun asiakkaittemme liiketoimintaan. 
  • Tunnistamme, määritämme ja priorisoimme tehokkuuden kehittämisen mahdollisuuksia, jotta voimme vähentää kustannuksia ja vapauttaa pääomaa esim. investointeihin.
  • Virtaviivaistamme ja yhdenmukaistamme prosesseja, organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, päätöksentekomekanismeja ja kannustinjärjestelmiä.
  • Suunnittelemme ja aikataulutamme muutosohjelman, jonka avulla tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa tuloksekkaasti.

Tuemme asiakkaitamme operatiivisen toiminnan muutosten tunnistamisessa, määrittämisessä, priorisoinnissa ja toteuttamisessa, jotta operatiivinen toiminta on linjassa liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä