Enterprise-wide Transformation - KPMG Finland
close
Share with your friends

Enterprise-wide Transformation

Enterprise-wide Transformation

Autamme asiakkaitamme arvioimaan millaista transformaatiota he tarvitsevat.

Autamme asiakkaitamme arvioimaan millaista transformaatiota he tarvitsevat.

Transformaatio ei ole vähittäistä kehittämistä, vaan kyseessä on perustavanlaatuinen muutos organisaation arvolupauksessa, kilpailutekijöissä tai ydintoiminnoissa.

Nykypäivän dynaamisilla markkinoilla organisaatioiden on oltava valmiita muuttumaan tai ne uhkaavat jäädä merkityksettömiksi. 

Transformaatioon eli laajaan muutokseen ohjaavat esimerkiksi: 

  • Liiketoimintamalleihin ja operatiiviseen toimintaan vaikuttavat murrokset markkinoilla
  • Liiketoimintojen sisäiset tai niiden väliset toteutumattomat synergiat, merkittävät tehottomuudet tai ristiriidat
  • Sidosryhmien ristiriitaiset intressit
  • Selkeän taloudellisen kunnianhimon ja tahtotilan puuttuminen

Käytännössä transformaatiossa voi olla kyse nykyiseen liiketoimintaan liittyvästä innovoinnista, olemassa olevan osaamisen kasvattamisesta, teknologian uusimisesta tai toiminnan nopeuttamisesta esimerkiksi palveluiden osalta. Usein transformaatiossa on kyse yrityksen suunnanmuutoksesta.

Transformaation toteuttaminen on harvoin suoraviivaista, ja siihen liittyy hyvin usein muutosvastarintaa eri tahoilta. 

Lähestymistavassamme korostuu erityisesti strategisen ajattelun ja käytännönläheisen työtavan yhdistäminen ja hyödyntäminen.


Autamme organisaatioita transformaation määrittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä: 

  • Miten uudistaa organisaation strategia vastaamaan markkinadynamiikassa tapahtuneita muutoksia? 
  • Miten parantaa sisäistä tai ulkoista käsitystä liiketoiminnan luonteesta? 
  • Miten sovittaa yhteen taloudelliset tavoitteet, liiketoimintamalli ja operatiivinen toiminta? 
  • Miten kehittää ja hallita liiketoimintaportfoliota?
  • Miten kehittää konsernitoimintoa? 
  • Mikä on organisaation valmius ja kyky toteuttaa transformaatiota ja minkälaisia haasteita sitä todennäköisesti odottaa matkan varrella? 

Lähestymistapamme tarjoaa kattavan viitekehyksen monivuotiseen strategiseen suunnitteluun, pääomien allokointiin, portfolio- ja synergiatarkasteluun, skenaariotyöhön, konsernitoimintojen kehittämiseen sekä muihin transformaation suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä