Suorityskyvyn johtaminen

Suorityskyvyn johtaminen

Autamme rakentamaan mittariston, joka tukee tavoitteiden saavuttamista.

Autamme rakentamaan mittariston, joka tukee tavoitteiden saavuttamista.

Johdon raportoinnin ja ennustamisen tarkoitus on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tukea strategian toteuttamista. Kehitämme johdon informaation ja raporttien sisältöä ja määritämme keskeiset taloudellista kehitystä, kannattavuutta ja muuta toimintaa kuvaavat mittarit sekä näihin vaikuttavat tekijät.

Ratkaisumme suorituskyvyn johtamiseen

  • Yrityksen tavoitteiden saavuttamista tukevat mittarit ja tunnusluvut (asiakaskannattavuus, tuotekannattavuus)
  • Budjetoinnin ja ennustamisen prosessien kehittäminen (esim. kassavirtaennustaminen)
  • Raportoinnin reaaliaikaisuus
  • Organisaation palkitsemismallien kehittäminen
  • Talousohjaus ja ennustaminen
  • Sisäisen laskennan ratkaisut
  • Johdon raportointi
  • Quality Close – laadukas ja nopea talousraportointi
  • Tietoa liiketoiminnan johtamisen tueksi (Business Control)

Sisäinen ja ulkoinen laskenta suurennuslasissa?

Muutokset tuovat usein mahdollisuuden yrityksen ulkoisen ja sisäisen laskennan kehittämiseen. Esimerkiksi listautumiset tai yritysjärjestelyt voivat tuoda laskentakäytännöt suurennuslasin alle.  Autamme  prosessien ja laskentamenetelmien kehittämisessä sekä laskentakäytäntöjen muutos- ja konversiohankkeissa. Avustamme tilinpäätöksissä, listautumisissa ja yritysjärjestelyissä. Meiltä löytyy osaamista myös IFRS-kysymyksistä.

Kirkastamme yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja konkretisoimme ne yhdessä talousjohdon kanssa. Määritämme toimeenpanon mittaristoa ja varmistamme, että se tukee yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Kehitämme laskentaa tuomalla uusia laskennan ja raportoinnin välineitä yrityksen käyttöön. Tuomme myös uusia työvälineitä raha- ja kassavirran ennustamiseen.