Operating Strategy & Cost

Operating Strategy & Cost

Autamme asiakkaitamme virittämällä operatiivisen toiminnan vastaamaan liiketoimintamallia ja taloudellisia tavoitteita.

Viritämme operatiivisen toiminnan vastaamaan taloudellisia tavoitteita.

Onnistuuko organisaatiosi liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja omistaja-arvon maksimoinnissa?

Markkinoiden yhä kiihtyvä muutosvauhti, teknologioiden kehittyminen, regulaatiomuutokset ja sidosryhmien kasvavat tuotto-odotukset pakottavat ylimmän johdon arvioimaan operatiivista strategiaansa jatkuvasti.

Autamme asiakkaitamme parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta yhdenmukaistamalla operatiivisen toiminnan liiketoimintamallin taloudellisten tavoitteiden kanssa.
 

Milloin organisaation liiketoimintamalli tarvitsee uudelleenarviointia?

  • Merkittävät muutokset markkinoilla, kilpailun dynamiikassa tai liiketoimintastrategiassa
  • Puutteet tai heikkoudet suorituskyvyssä tai rahoituksessa
  • Monimutkaiset ja tehottomat operatiivisen toiminnan rakenteet 
  • Teknologiaan tai regulaation perustuvat muutokset

Autamme liiketoimintamallin uudeelleenarvioinnissa ja operatiivisen toiminnan muutostarpeiden tunnistamisessa. 
 

Kuinka autamme asiakkaitamme?

Tuemme asiakkaitamme operatiivisen toiminnan muutosten tunnistamisessa, määrittämisessä, priorisoinnissa ja toteuttamisessa, jotta operatiivinen toiminta on linjassa liiketoimintamallin ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. 

Haastamme ja kyseenalaistamme tehtyjä ratkaisuja. Kehitämme ja testaamme erilaisia vaihtoehtoisia operatiivisia malleja.

Tunnistamme, määritämme ja priorisoimme tehokkuuden kehittämisen mahdollisuuksia, jotta voimme vähentää kustannuksia ja vapauttaa pääomaa esim. investointeihin.

Virtaviivaistamme ja yhdenmukaistamme prosesseja, organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, päätöksentekomekanismeja ja kannustinjärjestelmiä.

Suunnittelemme ja aikataulutamme muutosohjelman, jonka avulla tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa tuloksekkaasti.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö