close
Share with your friends

Growth Strategy

Growth Strategy

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan pitkäaikaista ja kestävää kasvua.

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan pitkäaikaista ja kestävää kasvua.

Tunnistatko organisaatiosi kasvuhaasteet ja lupaavimmat kasvuaihiot?

Kasvu on yksi merkittävimmistä asioista ylimmän johdon agendalla. Organisaatiot pyrkivät kasvamaan vastatakseen esimerkiksi uusien teknologioiden, muuttuvan regulaation, uusien asiakastarpeiden tai toimialarajojen hämärtymisen mukanaan tuomiin rakenteellisiin muutoksiin. 

Autamme asiakkaitamme ylittämään tyypillisimmät kasvun hidasteet ja tunnistamaan toimintansa kannalta merkittävimmät kasvuaihiot.


Jarruttaako jokin näistä haasteista kasvuasi?

 • Kasvutavoitteet on asetettu epärealistisesti 
 • Strategian toimeenpanoon tarvittavat kyvykkyydet puuttuvat
 • Toimeenpanon resurssit on alimitoitettu
 • Ylimmällä johdolla ei ole yhteistä tavoitetta
 • Sidosryhmiltä ei saa riittävästi tukea
 • Muuttuviin asiakastarpeisiin ei kyetä reagoimaan riittävän nopeasti
 • Innovointikyky ei kehity markkinamuutosten tahdissa 

Systemaattisen lähestymistapamme avulla tunnistamme kunkin organisaation kannalta merkittävimmät kasvun haasteet ja lupaavimmat kasvuaihiot, joiden kautta on mahdollista luoda merkittävää kasvua ja tulosta.


Autamme asiakkaitamme ratkomaan seuraavia kysymyksiä:

 • Mistä löytyy uusia tuottovirtoja?
 • Kuinka uusille markkinoille ja uusiin segmentteihin jalkautuminen kannattaa hoitaa?
 • Mikä on toimivin strategia tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistamisessa?
 • Miten hankkia uusia asiakkaita ja parantaa asiakasuskollisuutta?

KPMG:n globaali strategiaryhmä (Global Strategy Group) on soveltanut merkittävien kasvuaihioiden tunnistamiseen perustuvaa lähestymistapaansa menestyksekkäästi useissa käytännön asiakashaasteissa. 


Autamme vakiinnuttamaan kasvun osaksi organisaatiosi DNA:ta!

 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö