Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta | KPMG | FI
close
Share with your friends

Hyvä hallinnointitapa ja riskienhallinta

Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta

Tuemme hyvässä hallinnoinnissa sekä riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kysymyksissä.

Hyvää hallinnointia, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta.

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille hyvään hallintoon ja riskienhallintaan liittyvää konsultointia. Tuemme hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämisessä sekä riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kysymyksissä.

Yksinkertaistettuna hyvällä hallinnoinnilla (corporate governance) tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla yritystoimintaa johdetaan ja kontrolloidaan. Yhtiöiden ja toimintojen kansainvälistyessä yhä tärkeämmäksi riskienhallinnan alueeksi ovat nousseet yhtiön eettiset toimintatavat, lain ja säännösten noudattaminen sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja erilaiset väärinkäytöstutkimukset.


Palvelumme


Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittäminen
Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat pavelumme tarjoavat monipuolisia itsearviointityökaluja, koulutusta, kokonaisvaltaisia arviointeja sekä asiakaskohtaista konsultointia.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta
KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan (ERM) kehittämiseen. Viitekehys helpottaa keskeisten riskien tunnistamista ja arviointia. Eri riskialueisiin, kuten rahoitukseen, IT:hen ja  vastuullisuuteen liittyvien riskien analysointi vaatii erityisosaamista, jota löytyy KPMG:n laajasta asiantuntijoiden joukosta.

Sisäinen tarkastus
Nykyaikainen sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Forensic-palvelut

Autamme havaitsemaan ja estämään väärinkäytöksiin liittyviä kontrollipuutteita organisaation eri tasoilla ja prosesseissa kattaen mm. talouteen, maineeseen ja eettiseen toimintaan liittyvät riskialueet. Tuemme organisaatioita estävien ja havainnoivien kontrollien kehittämisessä sekä väärinkäytösepäilyjen selvittämisessä.

IT-tarkastus, -varmennus ja -hallinnointi

KPMG:n IT-johtamiseen ja hallinnointiin sekä IT-tarkastukseen liittyvät palvelut tukevat organisaatioiden ylintä johtoa. Kehitämme liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

Financial Risk Management
Tuemme finanssi- ja vakuutussektorin asiakkaitamme riskienhallintaan sekä muuttuvaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Olemme asiakkaidemme tukena erityisesti toisen ja kolmannen puolustuslinjan funktioiden tukemisessa, riskienhallinnan kehittämisessä sekä finanssialan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä