Vuoden 2019 parhaat arviointikertomukset on valittu

Vuoden 2019 parhaat arviointikertomukset on nyt valittu

KPMG:n järjestämässä Vuoden Arviointikertomus -kilpailussa valittiin vuoden 2019 parhaat arviointikertomukset kolmessa sarjassa

1000

Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille suunnattu Vuoden Arviointikertomus -kilpailu järjestettiin kymmenettä kertaa. Koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa kilpailun tulokset julkistetaan tänä vuonna vain verkkosivuillamme. 

— Vuoden 2019 parhaat arviointikertomukset on nyt valittu. Valitettavasti emme vallitsevan koronapandemian vuoksi pysty juhlistamaan voittajia seminaariyleisön edessä. On kuitenkin tärkeää, että kilpailu pystyttiin viemään läpi ja haluamme kiittää kilpailuun osallistuneita tarkastuslautakuntia, tuomaristoa ja Tampereen yliopiston esiraatia. Sekä kilpailu että seminaari ovat jälleen herättäneet kiinnostusta ja pyrimme jatkamaan seminaariperinnettä ensi vuonna. Arviointikertomuskilpailu on osaltaan kannustanut tarkastuslautakuntia nostamaan arviointikertomusten laatua. Haluamme osaltamme olla mukana myös kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittavien uusien tarkastuslautakuntien tukena arvioinnin kehittämisessä, toteaa Juha Huuskonen KPMG:n julkishallinnon tilintarkastuspalveluista.

Kilpailun toteutus

Tarkastuslautakuntien tehtävänä kunnissa on arvioida kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä kunnan toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain arviointikertomuksen muodossa. Kilpailulla halutaan edistää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laadukkuutta.

Arviointikertomus-kilpailu toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa. Tampereen yliopiston opiskelijoista koottu arviointiryhmä analysoi ohjaavan professorin Lasse Oulasvirran johdolla vuoden 2019 arviointikertomukset ja esitti analyysin tulokset kilpailun tuomaristolle. Voittajat valitsi kolmihenkinen, asiantuntijoista koottu riippumaton tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Mikko Wennberg, Owal Group Oy:stä.

Voittajat ja tuomariston perustelut

Pirkkala (Pienet kunnat: Kunnat alle 20 000)
Arviointikertomus on selkeä, johdonmukainen ja oleelliseen keskittyvä. Arvioinnin keskeiset havainnot ja johtopäätökset on nostettu havainnollisella tavalla esiin. Tarkastuslautakunnan johtopäätökset ja suositukset tarttuvat kunnan johtamisen kannalta oleellisiin kysymyksiin, ne perustuvat arvioinnin havaintoihin ja ovat riittävän yksityiskohtaisia. Tarkastuslauta ei vain lausu omia näkemyksiään, vaan arvioinnin kriteerit ja perusteet on tuotu arviointikertomuksessa selkeästi esiin.

Espoo (Suuret kunnat: Kunnat yli 20 000)
Arviointikertomus on selkeä, havainnollinen ja oleelliseen keskittyvä. Arvioinnin tietopohja on laaja ja monipuolinen. Arvioinnissa käytetyt kriteerit ja havainnot, joihin arviot perustuvat, on tuotu selkeästi esiin. Keskeisiä asioita on havainnollistettu mielenkiintoisella tavalla kaavioita ja kuvioita hyödyntäen. Arviointikertomuksen ote on analyyttinen, mutta samalla kertomus on helppolukuinen ja hyvin eri yleisöt huomioiva. Tarkastuslautakunnan suositukset on nostettu arviointikertomuksessa selkeästi esiin.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kuntayhtymät)
Arviointikertomuksesta välittyy kauttaaltaan ammattimainen ote arviointiin. Arvioinnissa käytetty tietopohja on laaja ja arvioinnin keskeisiä havaintoja on tuotu esiin kaavioita ja taulukoita havainnollisella tavalla käyttäen. Esitystavaltaan arviointikertomus on kiinnostava ja helppolukuinen. Tarkastuslautakunnan kannanotot on nostettu selkeästi esiin ja tarkastuslautakunnan huomiot keskittyvät taloudellisesti ja toiminnallisesti oleellisiin asioihin. Arviointikertomus edustaa kansallista parhaimmistoa, ei vain omassa sarjassaan, vaan kaikkien arviointikertomusten joukossa.

Kilpailun arviointiperusteet

Arviointikertomuskilpailussa arvioidaan nimen mukaisesti itse arviointikertomusta, ei tarkastuslautakuntaa eikä edes sen arviointityötä. Hyvä kertomus ei ole ainoastaan sisällöllisesti laadukas, vaan sen sisältämän tiedon tulee myös rakenteeltaan ja esitystavaltaan olla mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä. Hyötynäkökulman lisäksi on arviointiperusteisiin nostettu innovatiivisuus ja kekseliäisyys. Kilpailun tarkoituksena on myös nostaa esiin uusia tapoja tehdä arviointikertomuksia.

Tuomaristo arvioi kertomuksia seitsemän kriteerin perusteella, jotka on jaettu kahteen kategoriaan:

I Sisältö

1. Arvioinnin perusteltu kohdentaminen ja olennaisuus

2. Tietoperusta (tietolähteet ja luotettavuus)

3. Johtopäätösten perustaminen evidenssiin ja havaintoihin

4. Suositusten hyödynnettävyys päätöksenteossa

II Esittäminen

5. Rakenne, selkeys ja luettavuus

6. Suositusten erottuminen havainnoista

7. Innovatiivisuus ja kekseliäisyys

 

— Arviointikertomusten kehitys kymmenen vuoden aikana on ollut huimaa ja valtaosa kilpailuun osallistuneista kertomuksista on korkeatasoisia. Nykyisin lähes kaikista arviointikertomuksista löytyvät ne elementit, jotka kilpailun alkuvuosina nostettiin palkinnon saamisen perusteeksi. Tarkastuslautakunnat esittävät nykyään selkeästi omat kehitysehdotuksensa, eivätkä ainoastaan nosta esiin epäkohtia, kertoo tuomariston puheenjohtaja Mikko Wennberg, Owal Group Oy:stä.  Kilpailun yleisen tason nousu on toisaalta merkinnyt sitä, että arviointikertomusten parhaimmisto on ollut jo vuosia hyvin stabiili eikä alkuvuosien kehitystä enää nähdä, hän jatkaa. Mielenkiintoinen muutos on ollut se, että kuntayhtymien arviointikertomukset ovat nousseet heikkojen alkuvuosien jälkeen kansalliseen parhaimmistoon. Tämä osoittaa, että nopeakin muutos on mahdollinen, kun arviointitoiminnan arvo ymmärretään ja kertomukseen panostetaan. 

Lisätietoja

Mikko Wennberg
Tuomariston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Owal Group Oy
puh +358 50 12 61

Juha Huuskonen
Director, KPMG Oy Ab
puh +358 50 434 5573
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö