KPMG:n tutkimus: Uskottava vastuullisuusraportointi lyö läpi yrityksissä

Uskottava vastuullisuusraportointi lyö läpi

Suomi on eräs vastuullisuusraportoinnin kärkimaista. Kotimaisista yrityksistä peräti 90 prosenttia raportoi vastuullisuudesta, mikä tarkoittaa kahdeksan prosenttiyksikön parannusta vuoteen 2017 verrattuna. Maailmanlaajuisesti 80 prosenttia yrityksistä raportoi vastuullisuudesta, ja etenkin ilmastoriskit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sitouttavat yrityksiä, ilmenee KPMG:n tuhansia yrityksiä kattaneesta kansainvälisestä tutkimuksesta.

1000

Yritykset tiedostavat selvästi entistä paremmin vastuullisuusraportoinnin merkityksen. 65 prosenttia kaikista yrityksistä ja 76 prosenttia kaikkein suurimmista yrityksistä on ilmoittanut kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämistavoitteet vastuullisuusraportoinnissaan. 

Tiedot ilmenevät KPMG:n kansainvälisestä vastuullisuusraportointia selvittäneestä tutkimuksesta. Tutkimus keskittyi kussakin maassa sataan suurimpaan yritykseen liikevaihdon perusteella ja se toteutettiin nyt 11. kertaa.

KPMG:n vastuullisuusasiantuntijat kävivät läpi 5 200 yrityksen vastuullisuusraportointia kaikkiaan 52 valtiosta, minkä ansiosta tutkimus on KPMG:n kaikkien aikojen kattavin. Edellinen tutkimus järjestettiin vuonna 2017, ja siihen verrattuna yritysten kiinnostus vastuullisuusraportointiin on tuntuvasti kasvanut.

Vastuullisuusraportointi palvelee liiketoimintaa

Merkittävä enemmistö analysoiduista yrityksistä on kytkenyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) omaan liiketoimintaansa. Tänä vuonna 76 prosenttia yrityksistä ilmoittaa tehneensä näin, kun kolme vuotta sitten vastaava osuus oli vain 33 prosenttia yrityksistä. Tyypillisesti kotimaiset yritykset tunnistavat Ilmastotekoja (SDG 13 - 86 %), vastuullista kuluttamista (SDG 12 – 84 %) ja ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8 – 79 %) liiketoiminnalleen keskeisimmiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiksi.

− Kasvava osuus suomalaisyrityksistä näkee vastuullisuusraportoinnin mahdollisuutena palvella liiketoimintaa ja pääomamarkkinoiden tiedontarvetta. Tähän liittyy vastuullisuuden liiketoiminnallisten mahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen ja taloudellisten vaikutusten raportoinnin kehittäminen, KPMG:n kestävän rahoituksen ja yritysvastuun palveluista vastaava partneri Tomas Otterström toteaa.

Mihin tutkimus keskittyi?

Tänä vuonna erityistä huomiota kiinnitettiin yritysten raportointiin luonnon monimuotoisuudesta, ilmastoriskeistä ja päästötavoitteista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Tarkasteltavana oli myös kansainvälisten TCFD-suositusten mukainen raportointi.

Tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisyritykset ovat maailman huipulla siinä, miten usein ne liittävät vastuullisuustiedot osaksi vuosikertomuksiaan. Näin tekee 84 prosenttia kotimaisista yrityksistä, kun pohjoismainen keskiarvo on 67 prosenttia ja maailmanlaajuinen keskiarvo 58 prosenttia. EU:n muuta kuin taloudellista tietoa koskevan direktiivin voimaan astuminen on kirittänyt suurien suomalaisten yritysten vastuullisuusraportointia osana vuosikertomusta.

− Vuonna 2017 vain 54 prosenttia yrityksistä liitti vastuullisuustietoja vuosikertomukseensa. Seuraavassa KPMG:n tutkimuksessa tilanne on suomalaisyrityksissä todennäköisesti vielä tätä vuottakin parempi, Tomas Otterström arvioi.

Luonnon monimuotoisuuden merkitys kasvaa

Yhä suurempi osa yrityksistä arvioi, että ilmastonmuutoksella on liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia. 53 prosenttia suomalaisyrityksistä on tunnistanut ilmastonmuutoksen riskiksi liiketoiminnalleen, kun vielä vuonna 2017 näin ajatteli vain 35 prosenttia yrityksistä. Suomi on selvästi muita Pohjoismaita edellä, sillä keskimäärin 41 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä ja maailmanlaajuisesti 39 prosenttia yrityksistä pitää ilmastonmuutosta liiketoiminnallisena riskinä.

Sen sijaan luonnon monimuotoisuutta ei ole vielä tunnistettu liiketoiminnalliseksi riskiksi yrityksissä. Vain neljäosa suomalaisista yrityksistä, jotka toimivat korkean ja keskisuuren riskin omaavilla toimialoilla, ottaa vastuullisuusraportoinnissaan kantaa siihen, miten luonnon monimuotoisuuden kärsiminen vaikuttaisi niiden liiketoimintaan.

Esimerkiksi eteläamerikkalaiset yritykset johtavat luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä riskeistä raportointia 31 prosentilla, melkein kaksinkertaisesti verrattuna Pohjoismaiden 17 prosenttiin.

− Vaikka selvä vähemmistö yrityksistä tarkastelee riskejä luonnon monimuotoisuudesta raportoidessa, tutkimus antaa toivoa tulevasta, arvioi vastuullisuusammattilainen Essi Paunisaari KPMG:ltä. 

Ilmastoriskeistä raportointi yleistynyt

Luonnosta raportoinnille on perustettu kansainvälinen työryhmä kuten ilmastoriskeille vuonna 2015.  Kolme vuotta Task Force on Climate-related Financial Disclosures -suositusten (TCFD) julkaisun jälkeen niiden mukainen ilmastoriskeistä raportointi on kasvanut 18 prosenttia maailmanlaajuisesti ja 20 prosenttia  Suomessa.

− Samanlainen kehityskäyrä on mahdollinen myös luonnon monimuotoisuuden saralla, kun Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) julkaisee viitekehyksensä, sanoo Essi Paunisaari.

Jos haluat kuulla aiheesta lisää, ilmoittaudu webinaariimme vastuullisuusraportoinnin trendeistä meillä ja maailmalla (4. joulukuuta). 

Lisätietoja:

Tomas Otterström

+358 20 760 3665

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Essi Paunisaari

+358 20 760 3000

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö