close
Share with your friends

Ihmiset ennen koneita

Ihmiset ennen koneita

Pohjoismaiset toimitusjohtajat asettavat ihmiset koneiden edelle ja valmistelevat proaktiivisesti työvoimaansa teknologiavetoiseen tulevaisuuteen.

Tomas Otterström

Global Head of Sustainable Finance

KPMG in Finland

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Pohjoismaissa sitoudutaan vahvasti pitkäkestoisen ja kestävän menestyksen saavuttamiseen. Tämä näkyy myös toimitusjohtajien valmiudessa panostaa globaaleja kollegoitaan enemmän työntekijöihinsä kuin uusiin teknologioihin.

Kestävä kehitys – Pohjoismaissa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen

 

KPMG:n toteuttaman Nordic CEO Outlook –tutkimuksen mukaan pohjoismaiset toimitusjohtajat tavoittelevat pitkäkestoista ja kestävää kasvua pelkän taloudellisen kasvun sijaan. Kestävä kehitys tulee heidän näkemyksensä mukaan rakentaa sisään liiketoimintastrategioihin ja taloudelliseen kasvuun. He eivät erota taloudellista kasvua ja kestävyyttä toisistaan, kuten kansainväliset kollegansa usein tekevät. Tämä näkyy myös siinä, että pohjoismaisia toimitusjohtajia motivoi enemmän pitkäkestoisen kasvun aikaansaaminen kuin lyhyen tähtäimen kasvu. 

Vuoden 2018 SDG -indeksi, joka arvioi maiden mahdollisuutta saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals) nostaa Ruotsin, Tanskan ja Suomen kärkipaikoille, Norja on sijalla kuusi 156:n maan vertailussa. Pohjoismaiset toimitusjohtajat eivät jää lepäilemään laakereillaan vaan tavoittelevat aktiivisesti uusia kestävän kehityksen hankkeita. Syksyllä 2018 pohjoismaisten toimitusjohtajien ryhmä lanseerasi yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet nopeammin. Tämän vuoden tammikuussa Pohjoismaat ovat allekirjoittaneet julistuksen aikeestaan lisätä yhteistyötä ilmastoasioissa kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla ja pyrkiä kohti hiilineutraaliutta.

— Viimeaikaiset keskustelut IPCC-raportin (International Panel on Climate Change) esiin nostamista teemoista osoittavat, että ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset on otettava vakavasti. Yritysten kasvumahdollisuuksia määrittävät sen kyky valmistautua ja osallistua globaaliin siirtymään matalien hiilipäästöjen ja puhtaan teknologian yhteiskuntaan, toteaa Tomas Otterström, KPMG:n vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun palveluiden johtaja Suomessa ja Ruotsissa.

Työvoima - painotus enemmän ihmisissä kuin koneissa

Pohjoismaiset toimitusjohtajat asettavat ihmiset koneiden edelle ja valmistelevat proaktiivisesti työvoimaansa teknologiavetoiseen tulevaisuuteen. Kansainvälisten kollegoiden investoinnit suuntautuvat useammin teknologiaan kuin työntekijöiden osaamiseen. Pohjoismaissa sen sijaan panostetaan poikkeuksellisen paljon investointeihin, joilla parannetaan työvoiman osaamista (47% vs 32%).

Pohjoismaissa johtajat ovat itse asiassa valmistelemassa yrityksiään tulevaisuuteen keskittyen ja modernisoiden työvoimaansa. Työntekijälähtöinen näkökulma pohjautuu epäilemättä Pohjoismaiden sosiaalipolitiikkaan ja kulttuurisiin odotuksiin. Tasa-arvoinen palkkaus, kilpailu, yritysten väliset suhteet ja hyvinvointivaltioiden palkkaturva ovat kaikki tärkeitä teollisuuden rakenneuudistusten, innovaatioiden ja liikkuvuuden edistäjiä.

— Henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan liiketoiminnan tarpeita digitalisoinnin ja kestävän talouden ympäristössä nousee yhä tärkeämpään rooliin etenkin Pohjoismaissa, joissa on yhä selvempiä merkkejä osaajien kasvavasta puutteesta useilla aloilla, kuvailee Tomas Otterström.

Tulokset ovat linjassa viimevuotisten vastausten kanssa. Jo vuosi sitten pohjoismaiset toimitusjohtajat suhtautuivat digitaaliseen transformaatioon positiivisesti, kun 82% heistä kertoi uskovansa, että seuraavien kolmen vuoden aikana teknologiat kuten tekoäly ja robotiikka luovat enemmän työpaikkoja kuin vähentävät niitä. Globaalisti näin koki 62% toimitusjohtajista. 

Tutkimuksen tausta: KPMG CEO Outlook 2019

KPMG:n globaalin CEO Outlook 2019 –raportin tutkimuksen suoritti Forbes Insights aikavälillä tammikuu maaliskuu 2019. Vastaajat olivat toimitusjohtajia yrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 500 miljoonaa dollaria. Otos kattoi 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueella (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA) ja useilla toimialoilla (kuluttajatuotteet, vähittäiskauppa, teollinen tuotanto, pankkiala, energia-ala, vakuutusala sekä biotieteet).

Pohjoismaihin keskittyvä Nordic CEO Outlook -raportti vertailee kahta kohderyhmää: (1) Pohjoismaiset toimitusjohtajat: 100 toimitusjohtajaa Pohjoismaista jakautuen tasaisesti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä, ja (2) kansainväliset toimitusjohtajat: 1300 toimitusjohtajaa 11 maasta (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA).

Lisätietoja

Tomas Otterström
+358207603665
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö