close
Share with your friends

Pohjoismaiset toimitusjohtajat valitsevat vastuullisen muutospolun tulevaisuuteen

Pohjoismaiset toimitusjohtajat vastuullisesti tulevaan

Pohjoismaiset toimitusjohtajat tarttuvat innokkaasti digitaalisen transformaation ja muutoksen mahdollisuuksiin, mutta pitäytyvät kaukonäköisessä ja sosiaalisesti tiedostavassa lähestymistavassaan.

Lisätietoja

Kimmo Antonen

Toimitusjohtaja, Senior Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kasvunäkymät

Kasvunäkymät ovat muuttuneet viime vuoden aikana. Tutkimuksemme mukaan pohjoismaiset toimitusjohtajat suhtautuvat tänä vuonna omien maidensa talouskasvuun selvästi optimistisemmin kuin globaalin talouden kasvuun. Luottamuksessa oman yrityksensä kasvuun he ovat samoilla linjoilla kansainvälisten kollegoidensa kanssa (91 % vs. 94 %),  mutta suhtautuvat globaaleja kollegoitaan optimistisemmin maailmantalouden (75 % vs. 62 %) ja oman maansa (86 % vs. 83 %) kasvunäkymiin.

Paras strategia kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

Tänä vuonna pohjoismaiset toimitusjohtajat nostavat fuusiot ja yrityskaupat parhaaksi strategiaksi kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, alleviivaten samalla alueen avoimuutta ja houkuttelevaa sopimusaktiivisuutta. Sen seurauksena orgaaniseen kasvuun nojaudutaan vähemmän. Esimerkiksi kolme kymmenestä eurooppalaisesta Fintech-sopimuksesta vuonna 2018 toteutui Pohjoismaissa ja niiden yhteenlaskettu arvo oli lähes 7 miljardia USD.

Lääkkeet liike-elämän murrokseen

Toimitusjohtajat pohjoismaissa suhtautuvat liike-elämän murrokseen disruptoiden toimialojensa toimintamalleja ja ylistäen nopean epäonnistumisen kulttuuria. He ovat valmiita kokeilukulttuuriin ja teknologialähtöiseen disruptioon, mutta haluavat huolehtia työntekijöidensä valmiudesta toimia uudessa teknologisessa ympäristössä ja hallita innovaatioprosesseja entistä tehokkaammin. Tämä pohjoismaiseen kulttuuriin pohjautuva työntekijälähtöinen lähestymistapa on vastuullinen ja tiedostava. Kansainvälisesti toimitusjohtajat yleisemmin priorisoivat investointeja teknologiaan.

KPMG:n toimitusjohtaja Kimmo Antonen tunnistaa tämän trendin:

— Ilmiö on voimakas draiveri myös meillä. Olemme  investoineet merkittävästi teknologiaan, mutta pyrkineet huomioimaan myös henkilöstömme valmiuden siirtyä uusiin toimintamalleihin. Uuden luominen ennakkoluulottomasti on asia, jota tuemme. Asiantuntijoita pitää kannustaa haastamaan itsensä muutosympäristössä. Jatkuvan oppimisen, luovuuden kannustamisen ja teknologian hyödyntämisen yhdistäminen ovat tulevaisuuden menestyksen ainesosia. Kerätyt opit ovat arvokkaita, mutta tulevaisuus rakentuu näistä uusista aineksista sen päälle.

Toimitusjohtajan rooli murroksen keskellä

Muutoksen tarpeen ymmärtäminen koskettaa pohjoismaisilla toimitusjohtajilla myös heidän omaa rooliaan. He ymmärtävät, että erilaisia johtajia tarvitaan yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.  Päätöksentekoa leimaa kuitenkin tukeutuminen perinteisiin päätöksentekomalleihin, viimeisten kolmen vuoden aikana 72 % on jättänyt data-analyysimallien tuottamia näkemyksiä huomiotta jos ne ovat olleet heidän oman intuitionsa vastaisia. Viime vuonna tämä luku oli 78 %, joten on nähtävissä että pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat muuttamassa omaa päätöksentekoaan datalähtöisempään suuntaan.

Tutkimuksen tausta: KPMG CEO Outlook 2019

KPMG:n globaalin CEO Outlook 2019 –raportin tutkimuksen suoritti Forbes Insights aikavälillä tammikuu maaliskuu 2019. Vastaajat olivat toimitusjohtajia yrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 500 miljoonaa dollaria. Otos kattoi 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueella (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA) ja useilla toimialoilla (kuluttajatuotteet, vähittäiskauppa, teollinen tuotanto, pankkiala, energia-ala, vakuutusala sekä biotieteet).

Pohjoismaihin keskittyvä Nordic CEO Outlook -raportti vertailee kahta kohderyhmää: (1) Pohjoismaiset toimitusjohtajat: 100 toimitusjohtajaa Pohjoismaista jakautuen tasaisesti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä, ja (2) kansainväliset toimitusjohtajat: 1300 toimitusjohtajaa 11 maasta (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA).

Lisätietoja ja Kimmo Antosen haastattelupyynnöt:

Sointu Somerma

+358 20 760 3534

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö