close
Share with your friends

Maailman laajimman internet-kattavuuden kääntöpuoli: kyberuhka suurin riski kasvulle

Kyberuhka suurin riski kasvulle

KPMG:n toteuttamassa tutkimuksessa pohjoismaiset toimitusjohtajat nostivat tietoturvan keskeisimmäksi kasvun uhaksi. Samaan aikaan he näkevät tietoturvan mahdollisuudet kilpailuedun rakentajana.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kyberuhka – riski numero 1

Pohjoismaiset toimitusjohtajat nostavat kyberturvallisuuden riskiarvioissaan ykköseksi, jonka jälkeen seuraavat nousevien ja disruptoivien teknologioiden riskit. Globaalisti kollegat nostavat sen sijaan ympäristökysymykset sekä ilmastonmuutoksen riskeistä suurimmiksi.

Osasyynä kehitykseen on Pohjoismaiden korkea digitalisaatiotaso. Yleisesti internetin saavuttavuusalueella asuu jopa 97% alueen ihmisistä. Ruotsi ja Norja sijoittuvat lisäksi toiseksi ja kolmanneksi kun mitataan nettiyhteyden nopeuksia.

 Eräs syy tietoturvallisuuden merkityksen korostumiselle pohjoismaisissa yrityksissä on se, että Pohjoismaissa on paljon korkean teknologian yrityksiä, joiden tuotteissa ja palveluissa tietoturvallisuudella on keskeinen rooli. Tietoisuus tietoturvallisuudesta on myös suhteellisen korkea niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa, toteaa KPMG Suomen Head of Cyber Security Services, Mika Laaksonen.

Kyberhyökkäykset kasvaneen tietoisuuden taustalla

Pohjoismaissa ollaan myös kansainvälistä otosta valmiimpia myöntämään, että kyberhyökkäyksen uhriksi joutumisessa ei puhuta siitä, joutuuko uhriksi vaan siitä, milloin se tapahtuu (65% vs. 53%).

Pohjoismaat joutuivat vuonna 2017 useiden kiristäjävirushyökkäysten kohteiksi. Ruotsissa vihamielisten hyökkäysten laajuus on kasvanut niin suureksi muutaman viime vuoden aikana, että kyberturvallisuudesta tuli tärkeä osa maan turvallisuuspolitiikkaa vuonna 2018. Luonnollisesti skandinaaviset yritykset ja hallitukset ovat nyt heränneet tähän trendiin ja yli puolet toimitusjohtajista ennakoi kasvattavansa kyberturvallisuusbudjettiaan tänä vuonna.

— Vaikka Pohjoismaissa tunnistetaan tietoturvallisuuden merkitys liiketoiminnalle ja nähdään kyberhyökkäysten aiheuttamat riskit, on täällä kuitenkin tehty pienimuotoisempia ja usein pistemäisiä toimenpiteitä näiden riskien hallitsemiseksi. Rahoitus uhkien torjumiseen ja erilaisiin hyökkäyksiin reagoimiseen on ollut riittämätöntä niin yritysten, kuin valtioidenkin tasolla. Selkeästi tähän asiaan on nyt herätty, sanoo Mika Laaksonen.

Tietoturvan strateginen merkittävyys ymmärretään

Tänä vuonna 60% pohjoismaisista toimitusjohtajista toteaa, että vahva kyberstrategia on avainsidosryhmien luottamuksen säilyttämisessä kriittinen tekijä. Viime vuonna sama luku oli 51%. Tietoturvan strategisena toimintona ja potentiaalisena kilpailuedun lähteenä kokee 72%.

— Kilpailuetua tietoturvasta saa vasta silloin, kun pystyy hyvän tietoturvallisuuden avulla mahdollistamaan asioiden tekemistä uusilla innovatiivisemmilla tavoilla ja samalla tarjoamaan kilpailijoista erottuvia palveluita, parempaa käyttökokemusta tai skaalaamaan toimintaa joustavammin esimerkiksi pilvipalveluiden avulla, kertoo Mika Laaksonen.

Kolme neljästä pohjoismaisesta toimitusjohtajasta aikoo lisätä pilviteknologioiden käyttöä. He suhtautuvat kuitenkin varauksella yrityksen kaiken datan pilveen siirtämiseen (58 %).

— Pilvipalveluiden myötä tiedon sijaintia voi olla mahdoton määrittää ja suojausten tulee muuttua siten, että suojataan tietoa sen sijainnista riippumatta, korostaa Mika Laaksonen. Tällöin oleelliseksi tulevat muun muassa tiedon elinkaaren hallinta, erilaiset salausratkaisut ja pääsynhallinta. 

Taustaa: KPMG CEO Outlook 2019

KPMG:n globaalin CEO Outlook 2019 –tutkimuksen suoritti Forbes Insights aikavälillä tammikuu maaliskuu 2019. Vastaajat olivat toimitusjohtajia yrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 500 miljoonaa dollaria. Otos kattoi 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueella (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA) ja useilla toimialoilla (kuluttajatuotteet, vähittäiskauppa, teollinen tuotanto, pankkiala, energia-ala, vakuutusala sekä biotieteet).

Pohjoismaihin keskittyvä Nordic CEO Outlook 2019 -raportti vertailee kahta kohderyhmää: (1) Pohjoismaiset toimitusjohtajat: 100 toimitusjohtajaa Pohjoismaista jakautuen tasaisesti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä, ja (2) kansainväliset toimitusjohtajat: 1300 toimitusjohtajaa 11 maasta (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA).

Lisätietoja

Mika Laaksonen

+358207603337

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö