Yritysvastuun pohjoismaiset trendit | KPMG | FI
close
Share with your friends

Yritysten arvonluonti yhteiskunnalle ja vastuullisuuskysymysten nostaminen riskiskenaarioihin trendeinä Pohjoismaissa

Yritysvastuun pohjoismaiset trendit

Pohjoismaisten suuryritysten toimitusjohtajat tavoittelevat kasvua pitkäjänteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin heidän kollegansa maailmalla.

Advisory Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Pohjoismaisten suuryritysten toimitusjohtajat tavoittelevat kasvua pitkäjänteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin heidän kollegansa maailmalla. Kansainvälisen KPMG CEO Outlook -tutkimuksen mukaan 43 % pohjoismaisista toimitusjohtajista uskoo, ettei pelkän talouskasvun tavoittelu riitä yritysten menestykselle tulevaisuudessa — globaalisti vain 32 %. 

Vastuullisuusriskit nousemassa pohjoismaisten yritysten agendalle

Kestävän arvonluonnin tavoittelu näkyy pohjoismaisten toimitusjohtajien suhtautumisessa riskienhallintaan. Heidän näkemyksensä mukaan merkittävimpiä riskejä ovat globaalin poliittisen ilmapiirin kehittyminen, mukaan lukien Yhdysvaltain kanssa käytävät kauppaneuvottelut, Brexit ja alueellisen näkökulman korostuminen. Myös ympäristöriskit, kuten ilmastonmuutos, on toimitusjohtajille erittäin yleinen huolenaihe. 

— Vastuullisuusnäkökohdat ovat vielä aliedustettuja pohjoismaisten yritysten tunnistamissa ja arvioimissa liiketoimintariskeissä. Kyseessä on kuitenkin aihe, joka on nousemassa johtoryhmäkeskusteluihin monessa yrityksessä esimerkiksi sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotusten myötä, kommentoi Suomen ja Ruotsin vastuullisuuspalveluita johtava Tomas Otterström.  

— Viime viikolla Almedalenissa oli se henki, että ruotsalaiset suuryritykset tulevat mitä todennäköisemmin sitoutumaan tulevan vuoden aikana TCFD-suosituksiin (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Lähivuosina tullaan meilläkin näkemään yhä enemmän arvioita siitä, miten eri ilmastoskenaariot vaikuttavat yritysten taloudelliseen tulokseen, Otterström jatkaa. 

— Erityisen tärkeä kysymys tämä on yrityksille, joiden raaka-aineiden saanti, toimitusketjujen ja logistiikan toimivuus, tuotantolaitosten toimintavarmuus tai tuotteiden kysyntä on altis ilmastoriskeille. Vaikka ilmastonmuutos on kokonaisuudessaan suuri taloudellinen riski, liittyy siihen myös suuria liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka tarjoavat ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi tai muutokseen sopeutumiseksi. 

Vastuullisuuden integroinnissa silti vielä haasteita

Vaikka kestävän kasvun arvot ovatkin hyvässä nosteessa Pohjoismaissa, niin jopa joka toinen (51 %) toimitusjohtaja tuskailee vastuullisuusnäkökohtien integroimisessa yrityksensä kasvustrategiaan. 

— Yrityksillä on vielä haasteena hahmottaa ja kvantifioida vastuullisuuden liiketaloudellisen merkitys. Asia on usein vaikeasti konkretisoitavissa, ja monilla johtoryhmien jäsenillä ei ole kokemusta vastuullisuusasioista. Osaamista pitäisi kehittää niin, että yritysvastuun ammattilaiset, yritystalouden ammattilaiset ja päättävässä asemassa olevat ymmärtäisivät toisiaan paremmin puolin ja toisin, Otterström pohtii.

Taustaa: KPMG CEO Outlook 2018

Kyselytutkimuksen globaali benchmark kattaa 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkinalla (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) 11 toimialalla (varainhoito, autoteollisuus, pankkiala, kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa, energia-ala, infrastruktuuri, vakuutusala, life sciences, valmistava teollisuus, teknologia ja telekommunikaatio). Jokaisella tutkimukseen osallistuneella yrityksellä on yli 500 miljoonan dollarin vuosittainen liikevaihto, ja kolmanneksella liikevaihto on yli 10 miljardia dollaria. Tutkimus toteutettiin 22.1.—27.2.2018 välisellä ajalla.

Nordic Insights

Pohjoismaiden tuloksista on koostettu erillinen raportti. Pohjoismaisia toimitusjohtajia on otoksessa yhteensä 100, joista suomalaisia 25.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä