close
Share with your friends

Teknologia myllää perinteisen toimiala-ajattelun uusiksi

Teknologia myllää toimiala-ajattelun uusiksi

KPMG selvitti, miten uudet teknologiat ja niitä hyödyntävät yritykset murtavat perinteiset liiketoimintamallit ja miten muutos näkyy eri toimialoilla.

Lisätietoja

Esa Kailiala

Partner, hallituksen puheenjohtaja

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Maailmanlaajuisen tutkimuksen pohjalta on vastikään julkaistu raportti Tech disruptors outpace the competition, joka kokoaa yhteen lähes 800 teknologiayrityksiä edustavien vastaajien näkemykset keskeisistä teknologiainnovaatioista, disruptiosta ja markkinatrendeistä sekä niistä tekijöistä, jotka hidastavat innovaatioiden kaupallistamista.

Tutkimuksen keskeisten havaintojen mukaan:

  • Esineiden internet (Internet of Things, IoT), tekoäly (AI) ja robotiikka ovat keskeisimmät liiketoiminnan transformaatiota vauhdittavat teknologiat.
  • Alustatalouteen toimintansa pohjaavat yritykset valtaavat yhä enemmän jalansijaa, mikä näkyy etenkin verkkokaupassa, esimerkkeinä Alibaba ja Amazon. 
  • Blockchainin merkitys kasvaa, ja tämän myötä kokonaiset arvoketjut lyhenevät ja syntyy uusia liiketoimintamalleja.
  • Regulaatio-ja lainsäädäntöympäristö on keskeisin teknologiainnovaatioita rajoittava tekijä.
  • Suurimmassa murroksessa lähivuosina ovat media-ala, terveydenhuolto, liikenne ja vähittäiskauppa

– Teknologia-alan yritykset ovat saavuttaneet merkittävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen valta-aseman, mutta ovat myös uudenlaisten kysymysten äärellä. Lainsäätäjät, yritykset ja kuluttajat peräänkuuluttavat nyt entistä enemmän läpinäkyvyyttä siihen, kuinka uudet teknologiat toimivat, miten esimerkiksi henkilötietoja käsitellään ja millaiset vaikutukset teknologialla ylipäätään on yhteiskuntaan, toteaa viime viikolla Suomessa vieraillut Tim Zanni, joka vastaa KPMG:llä globaalista Teknologia-, Media ja Telekommunikaatio -toimialasta (TMT) sekä lisäksi USA:n KPMG:n Teknologia-sektorista.

– Teknologiavetoisen innovaatiotoiminnan ja muutoksen valjastaminen kilpailukyvyn vahvistamisen ajuriksi entistäkin tehokkaammin haastaa yritysjohtajat toimialasta riippumatta, ja tämä trendi jatkuu. Nyt ei ole oikea aika pelätä epäonnistumisia tai jäädä paikoilleen. Vain yritykset, jotka kykenevät muuttamaan ajattelunsa ja toimintansa ”digital first” -vetoiseksi voivat menestyä myös jatkossa. Muut toimijat katoavat markkinoilta väistämättä, ennustaa puolestaan KPMG:n TMT-toimialasta Suomessa vastaava Esa Kailiala.

Toimialat, joihin muutos puree kovimmin

Media, autoilu ja liikenne, terveydenhuoltosektori sekä kaupan ala ovat ne toimialat, joilla käynnissä oleva disruptio myllertää liiketoimintaa kaikkein eniten. Tätä mieltä oli puolet tutkimukseen vastanneista. Myös teollisuus ja teleala nousevat esille toimialoina, joilla teknologinen disruptio näkyy ja tuntuu.

Alustatalouteen pohjautuvat yritykset kykenevät muovaamaan liiketoimintamallejaan likipitäen valon nopeudella. Tämä näkyy erityisesti verkkokaupassa, esimerkkeinä Alibaba ja Amazon, jossa nopeat toimitusketjut, tehokkaat logistiikkaratkaisut ja hankintaketjut, mobiilimaksaminen ja virtuaaliset asiakaspalvelijat luovat koko ajan uusia tapoja toiminnan kaikkinaiseksi tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi.

Kauas kärjestä eivät jää sosiaalisen median alustat, jotka sen lisäksi, että ne vaikuttavat voimakkaasti arjessa, omassa käyttäytymisessämme ja valinnoissamme, ne ovat myös keskeisessä roolissa uusien innovatiivisten teknologioiden jakelukanavina. Tutkimuksen perusteella Alibabaa pidetään tämän hetken vakavimmin otettavana pelurina disruption maailmanlaajuisella pelikentällä, kannoillaan Facebook, Airbnb, Amazon ja Google.

Kasvun esteet

Kaikkialla maailmassa teknologiajohtajat jakavat huolen siitä, miten hallitusten asettamat rajoitteet ja sääntely rajoittavat innovointia ja kehitystä; viimeaikaisia esimerkkejä tästä löytyy niin USA:sta kuin Kiinasta.

– EU:n tietosuoja-asetus GDPR, joka vastikään astui voimaan, on vasta alku muutokselle. Sen sijaan, että GDPR:n noudattaminen nähtäisiin pelkkänä rasti-ruutuun -harjoituksena, se pitäisi nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, jossa tietoisesti rakennetaan toimintakulttuuria, jossa yksityisyydensuoja on kiinteä osa organisaation toimintaa, Kailiala pohtii. 

Muita teknologiainnovointien voittokulkua hidastavia tekijöitä ovat asiakkaiden halukkuus ja valmiudet ottaa käyttöön uusia innovaatioita; rahoitus ja pääoman saanti; ammattitaitoisen työvoiman saatavuus etenkin tekoälyn ja data-analytiikan osa-alueilla; sekä kyberturvallisuus.

 

Taustaa tutkimuksesta:

KPMG:n vuosittainen KPMG 2018 Global Technology Innovation report - The Changing Landscape of Disruptive Technologies seuraa teknologiayritysten, alan vaikuttajien ja siihen investoivien tahojen näkemyksiä niin keskeisistä teknologiainnovaatioista ja -johtajuudesta ja markkinatrendeistä kuin innovaatioiden kaupallistamisen esteistä. Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui liki 800 päättäjää teknologia-alan suurista ja keskisuurista yrityksistä, startup-yrityksistä ja pääomasijoittajakentästä eri puolilta maailmaa. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa www.kpmg.com/techinnovation.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö