close
Share with your friends

Ota disruptio haltuun ja keskity asiakkaaseen – tai katoa

Ota disruptio haltuun ja keskity asiakkaaseen

Turbulenssi kuluttajatoimialoilla ja kaupan alalla jatkuu, ja käynnissä on ennennäkemättömän radikaali muutos. Yrityksillä on vain yksi vaihtoehto pysyäkseen mukana kilpailussa: unohtaa eilisen opit ja ottaa disruptiosta tiukka ote. Keskeisin avain menestykseen on aito asiakaskeskeisyys.

Lisätietoja

Jukka Rajala

Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Lähes kolmasosa KPMG:n ja Consumer Goods Forumin keväällä toteuttamaan tutkimukseen vastanneista kuluttajasektorilla toimivien yritysten päättäjistä uskoo, että disruptiivisia innovaatioita hyödyntävät yritykset määrittelevät alan pelisäännöt uusiksi. Merkittäviä haasteita tuovat myös teknologinen muutos sekä Alibaban ja Amazonin kaltaisten alustatalouteen liiketoimintansa rakentaneiden yritysten yhä kasvava jalansija markkinoilla.

Kaikista tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä 58 % miettii parhaillaan nykyisten liiketoimintamalliensa uudistamista. Yli 65 % tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että heidän yrityksessään vallitsee disruptio- ja innovaatiomyönteinen kulttuuri, mutta samanaikaisesti 40 % kokee epäonnistuvansa disruptioon sopeutumisessa.

– Toimintaympäristössä on parhaillaan käynnissä kolme päällekkäistä vallankumousta: maantieteellinen ja geopoliittinen, demografinen sekä teknologinen, jotka lisäksi ovat keskenään törmäyskurssilla. Edessä avautuva maisema ei ole enää entisenkaltainen, kuvaa Suomen KPMG:llä Kuluttajatuotteiden ja kaupan toimialasta vastaava Jukka Rajala.

– Murros, disruptio, on kuluttajasektorilla ja kaupan alalla itse asiassa jo tapahtunut. Tarve kuunnella asiakkaita ja markkinoita, katsoa ulospäin ja fokusoitua liiketoiminnan muutokseen on nyt entistäkin tärkeämpää, Rajala kiteyttää.

– Aidosti asiakaskeskeisen organisaation rakentaminen on kuin nuorallatanssia, joka käy koko ajan vaativammaksi. Kyse on murroksesta ja muutoksenhallinnasta, joka on käynnissä samaan aikaan sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Ne yritykset, jotka eivät kykene luomaan yhteyttä asiakkaisiinsa, jäävät auttamatta kyydistä.

Tutkimustulosten mukaan kuluttajatoimialojen toimintaympäristö vuonna 2020 voi näyttää hyvinkin toisenlaiselta kuin tänään:

  • Uudet liiketoimintamallit: Eiliset eivätkä edes nykyiset liiketoimintamallit kestä disruptiota, joka tulee jatkumaan.
  • Fyysisten toimipisteiden määrä vähenee edelleen, vastaavasti verkkokaupan osuus kasvaa.
  • Myynnin kasvu tapahtuu omien jakelukanavien kautta: Yritysten omat jakelukanavat ovat vastaus tarpeelle toimia yhä nopeammin ja tehokkaammin. 

Digiorientoituneet yritykset näyttävät suuntaviivat kasvulle

Tutkimustuloksia analysoitaessa vastaajayritykset jaettiin eri maturiteettitasoille kolmella eri osa-alueella: digitaalisen transformaation hyödyntäminen, asiakaskeskeisyys sekä toimitusketjun hallinta. Parhaat eväät kasvuun löytyvät niistä yrityksistä, jotka ovat ottaneet digitaalisuuden suomat mahdollisuudet onnistuneesti haltuunsa. Näissä yrityksissä:

  • Operatiivinen tehokkuus on liiketoiminnan tehostamisessa prioriteettilistan kärjessä. 
  • Disruptiota luodaan ja johdetaan itse sen sijaan, että oltaisiin virran vietävinä. 
  • Ymmärretään, että innovointiin sisältyy riskejä, mutta liika varovaisuus tukahduttaa innovoinnin.
  • Kaiken toiminnan ytimessä on asiakas ja asiakkaan sitouttaminen.

Arvojen ja yhteistyön merkitys vahvistuu

– Yksi nähtävillä oleva esimerkki liiketoiminnan tämän hetkisestä transformaatiosta on se, että yhteiskunnalliset päämäärät menevät strategian edelle, Rajala kertoo.

Hänen mukaansa pelkkä tuloksentekeminen ei enää riitä yrityksen tavoitteeksi, kun asiakkaat, etenkin ostovoimaiset milleniaalit, haluavat tietää, millaisia arvoja yritys edustaa. Raha virtaa sinne, missä kuluttajat näkevät syntyvän hyötyä ympäristölle, yhteiskunnalle ja yhteisölle.

Menestyäkseen markkinoilla, jossa disruptio on näin intensiivistä, tulisi yritysten tarkastella myös yhteistyötä uusin silmin.

– Tästä konkreettisena esimerkkinä on kasvu, jonka näemme tapahtuvan alustoja ja uusia teknologioita hyödyntävissä yrityksissä; verkkokaupasta toimintansa aloittaneet toimijat laajentavat toimintaansa yhä uusille osa-alueille. Se, mikä aikaisemmin koettiin kilpailuna, voi nyt tarjota uusia ulottuvuuksia yritysten väliselle yhteistyölle. Entiset kilpailijat muuttuvat potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi, valottaa Rajala.

Tarve radikaaliin muutokseen ei ole yksinomaan kuluttaja- ja kaupan toimialan haaste, vaan tätä tukevat myös muut KPMG:n vastikään teettämien tutkimusten tulokset, CEO Outlook sekä teknologiayritysten päättäjien keskuudessa tehty The Changing Landscape of Disruptive Technologies -tutkimus

– KPMG:n CEO Outlook -tutkimuksen mukaan 60–70 % toimitusjohtajista uskoo, että seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana tapahtuvat muutokset tulevat olevan voimakkaampia kuin koko tätä edeltävänä 50 vuotena yhteensä, Rajala toteaa.

Lisää nyt julkaistusta Consumer Executive Top of Mind -tutkimuksesta voit lukea kansainvälisiltä sivuiltamme. 

Taustaa tutkimuksesta

KPMG International ja The Consumer Goods Forum -organisaatio selvittivät maalis-huhtikuussa 2018 nyt kuudennen kerran, kaupan alan, kulutustavara- ja elintarviketeollisuuden näkemyksiä toimialan murrostekijöistä, lähivuosien haasteista ja toiminnan strategisista painopistealueista. Tutkimukseen osallistui 530 yrityspäättäjää 28 eri maasta.

Tutkimuksen pohjalta on nyt ilmestynyt laaja raportti No normal is the new normal: Make disruption work for your business (pdf). Raportissa lähestytään kuluttajasektorilla käynnissä olevaa disruptiota kuuden osa-alueen kautta: Kilpailuympäristön ja markkinoiden muutokset; Toimintakulttuuri ja strategia; Asiakaskeskeisyys; Digitaalinen transformaatio; Älyteknologiat sekä Toimitusketjut ja niiden hallinta.

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö