close
Share with your friends

Suurten yritysten johtajat luottavat päätöksenteossa sosiaaliseen mediaan ja intuitio menee usein data-analyysin edelle

Sosiaalinen media ja intuitio päätösten tukena

Vuoropuhelu asiakkaan kanssa korostuu data-analytiikan kehittämisessä. Toimitusjohtaja tarvitsee luotettavaa dataa päätöksenteon tueksi, yrityksen asiakas puolestaan tietosuojan varmistamiseksi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Sosiaalisen median rooli tiedonlähteenä ylitse muiden

Sosiaalinen media jyrää toimitetut mediasisällöt ja julkishallinnon tekemän tutkimuksen, kun toimitusjohtajat hakevat tietoa strategisten päätöstensä tueksi. Jopa 90 % KPMG:n CEO Outlook -tutkimukseen vastanneista suuryritysten toimitusjohtajista Pohjoismaissa kertoi luottavansa sosiaaliseen mediaan päätöksenteon tukena, kun perinteiseen mediaan luottavia oli vain 78 %.

— Toimitusjohtajat näyttävän arvostavan sosiaalisen median tarjoamaa suoraa väylää olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Ensikäden tieto koetaan todenmukaisemmaksi kuin erilaisten instituutioiden suodattama, vaikka somen datan käyttäminen vaatiikin enemmän lukutaitoa ja analyysiä, kommentoi Suomen KPMG:n neuvontapalvelujen innovaatio- ja kehitystoiminnasta vastaava Antti Lojamo.

Intuitio vaikuttaa datan hyödyntämiseen

Toinen merkittävä tulos on, että 78 % pohjoismaisista toimitusjohtajista kertoi katsoneensa viimeisten kolmen vuoden sisällä läpi sormien data-analytiikan ja tietokoneiden tuottamia analyysejä, jos ne olivat vastoin heidän omaa kokemustaan ja intuitiotaan. Pohjoismaiset toimitusjohtajat luottavat intuitioonsa globaalia verrokkiryhmää enemmän.Tutkimustulos ei suoranaisesti tarkoita, että toimitusjohtajat tekisivät päätöksiä, joka on vastoin datan tuottamaa tietoa. Kyse voi olla myös siitä, että datan hyödyntäminen ei ole vielä tyydyttävällä tasolla.

— Yritykset ovat analytiikkastrategioiden kanssa vasta alkuvaiheessa ja ensimmäiset kokeilut johtavat usein pettymyksiin. Systemaattinen jatkaminen on kuitenkin tärkeää, koska kehitysaskeleet nopeutuvat ajan kuluessa organisaation oppiessa uusista mahdollisuuksista, Lojamo kertoo.

Pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat innokkaita kokeilijoita data-analytiikan alalla: tulevan kolmen vuoden sisällä yli kolmannes suunnittelee lisäävänsä ennustavaa data-analyysiä ja -mallinnusta yrityksessään. Tällainen historiatietoja hyödyntävä, tulevaisuuden trendejä ja asiakkaiden mieltymyksiä mallintava data tulee olemaan merkittävä kehityskulku aivan lähitulevaisuudessa. 

Asiakkaalla on valta vaikuttaa tietosuojaan ja sitä kautta yrityksiin

Suora yhteyskanava asiakkaisiin tulee olemaan tärkeä myös tietosuojanäkökulmasta. 

─ Asiakasdata tulee koko ajan arvokkaammaksi, mutta samaan aikaan sen käyttöehtoja kiristetään regulaation osalta. Tulevaisuudessa innovatiivisimmat edelläkävijäpalvelut tulevat todennäköisesti vaatimaan vapaaehtoista tietojen luovuttamista palvelun tarjoajan käyttöön, Lojamo kommentoi.

Tänään voimaan astuvan Euroopan tietosuoja-asetuksen myötä yrityksillä on tuhannen taalan paikka vakuuttaa asiakkaansa sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkopalveluissa keräämiensä henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen kautta. Suuri osa pohjoismaisista toimitusjohtajista (62 %) uskookin, että asiakastiedon suojaaminen onkin eräs heidän tärkeimpiä vastuualueitaan tulevaisuudessa.

Taustaa: KPMG CEO Outlook 2018

Kyselytutkimuksen globaali benchmark kattaa 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkinalla (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) 11 toimialalla (varainhoito, autoteollisuus, pankkiala, kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa, energia-ala, infrastruktuuri, vakuutusala, life sciences, valmistava teollisuus, teknologia ja telekommunikaatio). Jokaisella tutkimukseen osallistuneella yrityksellä on yli 500 miljoonan dollarin vuosittainen liikevaihto, ja kolmanneksella liikevaihto on yli 10 miljardia dollaria. Tutkimus toteutettiin 22.1.—27.2.2018 välisellä ajalla.

 

Nordic Insights

Pohjoismaiden tuloksista on koostettu erillinen raportti. Pohjoismaisia toimitusjohtajia on otoksessa yhteensä 100, joista suomalaisia 25.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö