close
Share with your friends

Sote-uudistuksessa panostettava työkulttuurien yhteensovittamiseen

Sotessa panostettava henkilöstökysymyksiin

KPMG:n tekemän selvityksen mukaan sote-uudistus pakottaa sairaanhoitopiirit uudistamaan henkilöstöjohtamisen prosessejaan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Uusien työkulttuurien rakentuminen on merkittävä haaste sote- ja maakuntauudistuksen onnistumisen kannalta, kun yli 220 000 henkilöä siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien palvelukseen. Lisäksi noin 5000 henkilöä siirtyy maakuntiin valtion aluehallinnosta. 

─ Sote-lakipaketti on eduskunnan käsittelyssä keväällä 2018, mutta henkilöstökysymykset ovat jääneet hallinnollisen rakennekeskustelun varjoon, arvioi selvityksen lähtökohtia projektipäällikkö Jussi Nikander KPMG:ltä.

─ Työkulttuurien yhdistämisen lisäksi suurimpia haasteita henkilöstöjohtamiselle ovat asiakastiedon ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen ja rajapintaratkaisujen kehittäminen, summaa Nikander selvityksessä ilmenneitä sairaanhoitopiirien henkilöstöasioista vastaavien esimiesten huolia. Myös työhyvinvointiin panostaminen nähtiin tärkeänä erityisesti näin muutostilanteessa.

Selvityksen tilasi henkilöstöratkaisuja julkiselle sektorille tarjoava Seuturekry Oy. 

— Halusimme selvittää, mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sairaanhoitopiirien henkilöstösuunnittelussa on. Henkilöstö on muutoksessa keskeisessä roolissa. Resurssien tehokkaan käytön suunnittelussa onkin syytä arvioida, voidaanko henkilöstöhallinnon toimintoja ulkoistaa ja voidaanko ulkoistamisella saavuttaa kustannushyötyjä. Tai miten vaikkapa rekrytointiprosessia voidaan virtaviivaistaa. Rekrytointiprosessin ulkoistaminen saattaa vapauttaa resursseja muuhun henkilöstöjohtamiseen sekä tuottaa kustannussäästöjä, kertoo Seuturekry Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola.

Henkilöstöhallinnon ulkoistuksissa ja keskittämisessä monenlaisia vaihtoehtoja

Selvityksessä kartoitettiin myös näkemyksiä henkilöstöhallinnon prosessien ulkoistuksista ja keskittämisestä.

─ Haastatteluiden perusteella voidaan päätellä, että sairaanhoitopiirit ovat löytäneet toimivia keinoja henkilöstösuunnitteluun, mutta pussiin kaivataan myös uusia keinoja resurssien kohdentamiseksi paremmin ydintyöhön, Nikander kertoo. 

Selvityksen mukaan työvuorosuunnittelun osittainen ulkoistaminen tai osittainen korvaaminen tekoälyratkaisuilla voisi olla tulevaisuudessa mahdollista, jos työntekijöiden osaamisprofiileista voidaan luoda kattava tietokanta. Mahdollisena ulkoistuksen kohteena voisi olla myös rekrytointi. 

Sairaanhoitopiirit pyrkivät täyttämään sijaistarpeensa mahdollisuuksien mukaan omalla varahenkilöjärjestelmällä, ja satunnaisten keikkalaisten käyttöä sijaisuuksiin on pyritty vähentämään tietoisesti. 

Selvitys vahvisti, että sote- ja maakuntavalmistelujen yhteydessä henkilöstöjohtaminen on uuden tilanteen edessä. Vaikka erikoissairaanhoidon työtehtävät pysyvätkin entisellään, organisaatiomuutoksessa sairaanhoitopiirien on keksittävä uusia toimintamalleja kannustavan työilmapiirin rakentamiseen ja otettava käyttöön uusia työn organisointia helpottavia ratkaisuja. 

Selvityksen taustaa

KPMG toteutti selvityksen Seuturekry Oy:n toimeksiannosta. Selvitys toteutettiin haastattelemalla sairaanhoitopiirien henkilöstöasioista vastaavia esimiehiä Etelä- ja Keski-Suomessa tammi-maaliskuussa 2018.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Lisätiedot

Jussi Nikander, Manager, KPMG Oy Ab, puh. 040 714 8128

Jaana Jantola, toimitusjohtaja, Seuturekry Oy, puh. 050 408 1321

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö