close
Share with your friends

Maailman johtavat yritykset eivät hyödynnä SDG-liiketoimintamahdollisuuksia tehokkaasti

SDG-liiketoimintamahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä

KPMG:n tutkimus ”How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters” analysoi maailman 250 suurimman yrityksen raportointia YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (SDG), ja arvioi sitä yhdeksää kehittämäänsä SDG-raportoinnin laatukriteeriä vasten.

Lisätietoja

Tomas Otterström

Advisory Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tutkimuksen mukaan kaksi vuotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden lanseerauksen jälkeen 40 % TOP 250 -yrityksestä mainitsi SDG:t vuosiraporteissaan. Näistä 39 % on nostanut SDG:t toimitusjohtajan tai pääjohtajan viestiin vuosiraportissa. Vielä harvemmalla on liiketoimintasuunnitelma SDG-tavoitteisiin liittyen (8 %) tai SDG-tavoitteisiin liitettyjä liiketoiminnan mittareita (10 %).

— SDG:t ovat globaaleja tavoitteita, jotka muodostavat yhteisen kielen arvonluonnin mittaamiseen. Niiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet tarjoavat lisäksi suuria liiketoimintamahdollisuuksia ratkaisuja tarjoaville. Tässä valossa edellä mainittujen lukujen pitäisi olla paljon isompia, toteaa KPMG:n partneri Tomas Otterström, joka johtaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun palveluita Suomessa ja Ruotsissa.

 

Kolme neljästä SDG-tavoitteista raportoivista yrityksistä kertoo liiketoimintansa vaikutuksista SDG-tavoitteisiin. Suuri osa yrityksistä kuitenkin raportoi vain positiivisista vaikutuksista, kun taas negatiiviset jätetään helposti mainitsematta.

— Riskien hallinnan kannalta on olennaista tiedostaa myös negatiivisten vaikutusten laajuus ja merkitys. Uskottavuuden ja läpinäkyvyyden kannalta niistä olisi syytä raportoida, Otterström arvioi.

 

Suuri osa (84 %) SDG:t raporteissaan maininneista yrityksistä tunnisti yrityksensä kannalta merkittävimmät SDG-tavoitteet.

Tyypillisimmin tutkimuksen yritykset olivat priorisoineet tavoitteita 

— Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. (SDG13)

— Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. (SDG8) 

— Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. (SDG3)

Vähiten priorisoituja tavoitteita olivat 

— Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. (SDG15)

— Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. (SDG2) 

— Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. (SDG14) 

Tutkimuksen taustaa

Tutkimus How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters auttaa yrityksiä SDG-raportoinnissa esittelemällä hyviä raportointikäytäntöjä. Se ehdottaa myös laatukriteerejä SDG-raportoinnille sekä arvioi maailman 250 suurimman yrityksen (Fortune Global 500 ranking) SDG-raportointia suhteessa näihin kriteereihin. 

Tutkimus perustuu 49 KPMG-jäsenyrityksen analyysiin maidensa 100 suurimman yrityksen raportoinnista osana viime lokakuussa julkaistua tutkimusta KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017. Sitä täydennettiin KPMG Intian tekemällä maailman 250 suurimman yrityksen SDG-raportoinnin syväanalyysillä.

Analyysiaineistona on yritysten julkinen taloudellinen raportointi, verkkosivut, yritysvastuuraportit joko itsenäisinä raportteina tai vuosiraporttiin yhdistettyinä, jotka on julkaistu aikavälillä 1.7.2016 – 30.6.2017.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö