close
Share with your friends

Yritysintegraatioissa menestyminen on monen kriittisen tekijän summa

Integraatioissa menestys monen kriittisen tekijän summa

KPMG tutki suomalaisten yritysten integraatiokykyä ensimmäisenä Suomessa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yritysintegraatiot onnistuvat tutkimustiedon mukaan globaalisti vain noin 50 % tapauksista. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty aiemmin Suomessa, ja tästä syystä KPMG Global Strategy Group Finland (GSG) lähti selvittämään Suomen tilannetta: Miksi yritysintegraatiot eivät läheskään aina onnistu? 

Suomalaiset yritykset menestyvät integraatioissa tutkimuksen mukaan kohtuullisesti, antaen itselleen keskimäärin arvosanan 3.6/5.0. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että suomalaiset yritykset onnistuvat integroimaan keskisuuria yrityksiä paremmin kuin pieniä tai suuria. Vastaavasti kotimaiset kohdeyritykset ovat helpommin integroitavissa kuin ulkomailla olevat.

 ─ Pienten yritysten integrointiin ei usein satsata tarpeeksi, keskisuurten ostokohteiden integraatioon käytetään puolestaan tyypillisesti enemmän resursseja. Suurten yritysten integraatio on haasteellisempaa niiden monimutkaisuuden takia: voi olla useampia eri sijainteja, kulttuureja, tuotteita ja toimintatapoja, kertoo KPMG Global Strategy Group Finlandin (GSG) johtaja Bozorg Amiri.

Suomalaiset yritykset kokevat integraatioissa samanlaisia haasteita kuin muissa maissa toimivat yritykset. Kriittisiä menestystekijöitä yritysintegraatiolle ovat KPMG:n tutkimuksen mukaan viestintä, kulttuurien yhteensovittaminen ja integraation suunnittelu. Vastauksissa nousi esiin myös se, että integraatioiden suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin, jo due diligence -vaiheessa, jotta tunnistetaan mahdolliset haasteet hyvissä ajoin. Kaikkea ei tosin voi suunnitella. Implementointiin osallistuvien henkilöiden roolien ja vastuiden tulee olla selvät, jotta mahdollisiin yllätyksiin voidaan reagoida integraation aikana. 

─ Konkreettiset asiat, kuten IT ja taloushallinto, ovat selkeimpiä osia integraatiossa. Haasteellisempia ovat uudet konseptit ja toimintatavat, sekä uusien operatiivisten mallien luominen. Yritykset lykkäävät helposti monimutkaisten asioiden implementointia, mutta myöhemmin niihin tarttuminen on vaikeaa. Vaikeisiin asioihin pitäisi kuitenkin puuttua rohkeasti heti alusta alkaen, Bozorg Amiri sanoo.

Tutkimuksen taustaa

Tutkimusta varten haastateltiin 62 suomalaista yhtiötä, sekä listattuja että listaamattomia, liikevaihdoltaan alle 50 miljoonasta useisiin miljardeihin euroihin. Kriteerinä oli, että yhtiö oli tehnyt yritysostoja viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimus toteutettiin kesä—marraskuussa 2017. 

Linkki tutkimukseen

Lisätiedot

Bozorg Amiri

Head of KPMG Global Strategy Group Finland (GSG)

020 7603 815

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö