KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 | KPMG | FI
close
Share with your friends

Suurin osa yrityksistä ei kerro ilmastonmuutoksen vaikutuksista liiketoimintaansa

KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017

Tutustu KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 -raportin tuloksiin.

Advisory Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kolme neljästä (72 %) yrityksestä globaalisti ei ole tunnistanut ilmastonmuutosta taloudelliseksi riskiksi raportoinnissaan. Harva yritys on arvioinut ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä taloudellisesti tai laatinut mallinnuksia liiketoimintavaikutuksista esimerkiksi skenaarioiden avulla. 

Luku on peräisin KPMG:n yritysvastuuraportointitutkimuksesta, jonka vuoden 2017 versio valmistui juuri. Vuosittaisessa yritysten vuosi- ja yritysvastuuraportteja tutkivassa raportissa on mukana TOP100-yritykset 49 eri maasta, eli yhteensä 4900 yritystä. 

Tutkimuksen mukaan vain viidessä maassa enemmistö TOP100-yrityksistä mainitsee ilmastonmuutokseen liittyvän taloudellisen vaikutuksen vuosiraporteissaan. Nämä maat ovat Taiwan (88 %), Ranska (76 %), Etelä-Afrikka (61 %), Yhdysvallat (53 %) ja Kanada (52 %). Useimmissa näistä maista tämä tieto on joko pakko raportoida, tai siihen kannustetaan vahvasti – julkishallinnon, pörssin tai finanssialan sääntelijän toimesta.

Suomessakin ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi on harvinaista

Suomessa tilanne on aavistuksen valoisampi globaaliin verrattuna: puolet Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä on tunnistanut ilmastonmuutoksen liiketoimintamahdollisuudeksi tai -riskiksi. Suomalaiset yritykset eivät ole kuitenkaan vielä edenneet niin pitkälle, että ne olisivat mallintaneet tai kvantifioineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia liiketoimintaansa. 

— Ilmastopolitiikka ja itse ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten poikkeavat sääilmiöt ja raaka-aineiden saannin epävarmuus, voivat aiheuttaa yrityksille taloudellisesti merkittäviä haasteita. Ne voivat vaikuttaa hankintaketjuun, myyntiin, kustannuksiin ja sijoittajien arvioimaan tuotto-riskisuhteeseen, kommentoi KPMG:n Suomen ja Ruotsin vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun palveluita johtava Tomas Otterström.

Raportointi päästövähennystavoitteista kirjavaa

Globaalisti puolet yrityksistä on asettanut tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta kuitenkin vain noin kolmannes näistä yrityksistä on asettanut tavoitteet jonkin ulkoisen tavoitteen mukaisesti – kuten kansalliset tavoitteet, EU:n tai YK:n tavoitteet. 

─ Pariisin sopimuksen jälkeen ei voida pitää enää riittävänä, että yritykset asettavat päästövähennystavoitteita irrallaan virallisista linjauksista. Sijoittajat vähentävät aktiivisesti sijoitussalkkujensa hiili-intensiteettiä ja ilmastoriskiä. Yritysten kannattaa siten asettaa selkeitä ja vertailukelpoisia päästövähennystavoitteita, Otterström jatkaa.

Suomen tilanne noudattelee globaalia: puolet yrityksistä on asettanut hiilidioksidipäästövähennyksille tavoitteen, mutta kaksi kolmasosaa näistä ei linkitä asetettua tavoitetta Pariisin sopimuksen, EU:n tai kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteeseen. 

Lataa KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 -raportti osoitteesta www.kpmg.com/crreporting

Lisätiedot

Tomas Otterström

Vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuupalveluiden johtaja, KPMG Oy Ab & KPMG AB 

Puh. 020 7603 665

S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä