Rohkeat voittavat Teollisuuden 4.0 -vallankumouksessa | KPMG | FI
close
Share with your friends

Rohkeimmat voittavat Teollisuuden 4.0 -vallankumouksessa

Rohkeat voittavat Teollisuuden 4.0 -vallankumouksessa

Teollisuus 4.0:aan liittyy suuria tuotto-odotuksia, mutta teollisuusyritysten on oltava rohkeampia hyötyäkseen sen mahdollisuuksista, selviää KPMG:n tuoreesta tutkimusraportista. Selvityksen mukaan yritysten tavoitteiden ja käytännön toimenpiteiden välillä on selkeä kuilu.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Pilottiprojekteista liiketoimintamallien ja arvoketjujen muutokseen

Beyond the hype: Separating ambition from reality in i4.0 -tutkimusta varten syvähaastateltiin teollisuusyritysten johtajia kahdeksassa maassa alkuvuodesta 2017.

Vasta pieni osa teollisuusyrityksistä hyödyntää uusia teknologioita riittävän laajalti. Raportista ilmenee, että vaikka monet teollisuusyritykset pyrkivät luomaan ”tulevaisuuden tehdasta” tai digitaalista yritystä, hankkeissa ollaan vasta kokeiluasteella. Yrityksillä on käynnissä toisistaan erillisiä pilottiprojekteja tai ne hyödyntävät uutta teknologiaa yksittäisten ongelmien ratkaisussa. Tällöin ei synny riittävää integraatioita organisaation eri toimintojen välille.

 ─ Kokemusten hankkiminen Teollisuus 4.0:aan liittyvistä teknologioista on tärkeää. Hyöty ei kuitenkaan synny pelkästä teknologiasta, vaan automaation, datan, analytiikan, valmistuksen ja tuotteiden integraatiosta siten että syntyy kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa, toteaa Suomen KPMG:n teollisuustoimialan johtaja Tero Väyrynen.

Teollisuus 4.0:n hyödyntäminen on alkuvaiheessa

Monissa yrityksissä ollaan vasta alkuvaiheessa Teollisuus 4.0:n keskeisillä osa-alueilla, kuten tarveohjatun toimitusketjun hallinnassa, koneiden välisessä viestinnässä (M2M) tai digitaalisten kaksosten hyödyntämisessä (digital twinning). Sen sijaan pilvipalvelujen, robotiikan, big datan, kyberturvallisuuden ja esineiden internetin teknologioiden hyödyntämisessä
yritykset ovat jo pidemmällä. 

Raportin mukaan pienen mittakaavan Teollisuus 4.0 -projektien aika yrityksissä alkaa olla ohi. Voittaakseen huomisen kilpailuympäristössä teollisuusyritysten on oltava rohkeampia visioissaan, strategioissaan ja toimenpiteissään.

─ Suomestakin löytyy yrityksiä, jotka ovat ymmärtäneet, että kyse on koko organisaatiota ravistelevasta isosta muutoksesta, sanoo Väyrynen.

Teollisuus 4.0:ssa menestyminen ei ole kiinni investointien suuruudesta, vaan ratkaisevaa on uusi tapa tehdä asioita. 

─ Sellaiset yritykset menestyvät, jotka ovat valmiita tekemään rohkeita päätöksiä ja kehittämään koko yrityksen laajuisen Teollisuus 4.0 -strategian, joka on linjassa yrityksen pitkän tähtäimen liiketoimintatavoitteiden kanssa, summaa Väyrynen.

Lisätietoja

Tero Väyrynen
Toimialajohtaja, Teollisuus
KPMG Oy Ab
+ 358 20 760 3642
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä