close
Share with your friends

Digitaalisuus ja sähköinen liikkuminen ajavat autoteollisuutta suureen muutokseen

Autoteollisuus siirtymässä uuteen ulottuvuuteen

KPMG:n Global Automotive Executive Survey 2017: autojen valmistuksella ei enää tulevaisuudessa tehdä rahaa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Mistä autoteollisuus saa tulonsa jatkossa? Löytyykö ratkaisu asiakkaista, asiakasdatasta vai digitaalisesta ekosysteemistä? Jo nyt 85 prosenttia niistä lähes 1000 autoalan päättäjästä 42 maassa, jotka osallistuivat KPMG:n tutkimukseen, on vakuuttunut siitä, että jatkossa digitaalisuuden kautta syntyvä liikevaihto ylittää pelkästä automyynnistä saatavat tuotot.

Autoala ja digimaailma kytkeytyvät toisiinsa, asiakas nousee keskiöön 

– Tämän vuoden tutkimustuloksissa esille nousee erityisesti yksi asia: autoteollisuus on tällä hetkellä kahden maailman välissä, toinen maailma on kiinni tietoverkoissa, toinen verkkojen ulkopuolella – eivätkä nämä kaksi maailmaa ole pidemmälläkään tähtäimellä sulautumassa toisiinsa, toteaa Suomen KPMG:llä Teollisuus-toimialasta vastaava Tero Väyrynen.

– Se mitä nyt tarvitaan, on yksi ulottuvuus lisää – sellainen, jossa offline- ja online-maailmat ovat olemassa rinnakkain ja kytkeytyvät toisiinsa. Vielä ei ole selvää, kuka tässä uudessa arvoketjussa toimii milläkin paikalla. Selvää on vain se, että uudessa todellisuudessa asiakkaan tulee olla keskiössä. 

Moottorin voimalinja voittaa digitalisaation

Vuosi sitten vastaavassa tutkimuksessa autonvalmistajat uskoivat, että avain tulevaisuuden menestykseen on keskittyä yksinomaan digiajan vaatimuksiin ja siihen, että ajoneuvot kytkeytyvät verkkoon. Nyt vuotta myöhemmin näkemykset ovat muuttuneet – ajoneuvojen voimalinja on jälleen noussut agendan kärkeen; puolet tutkimukseen vastanneista piti tätä tärkeimpänä trendinä, digitalisaation ja verkkoyhteyksien ollessa vasta seuraavilla sijoilla. 

Väyrysen mukaan autoteollisuus on pulmallisessa tilanteessa, kun pitäisi osata tehdä oikeat investointipäätökset, vastata hiilidioksidin päästötavoitteisiin ja hallinnoida alan eri kehityssyklejä. 

– Perinteiset polttomoottorit pysyvät varmasti teknologisesti relevantteina, yli 75 prosenttia tutkimukseen vastanneista on tätä mieltä. Polttomoottori, kuten myös diesel, ei kuitenkaan tällä hetkellä nauti sosiaalista arvostusta. Joka toinen vastaaja uskoo, että diesel on ensimmäinen voimalinjateknologia, joka katoaa markkinoilta. 

Ympäristöystävällisten voimalinjaratkaisujen tuotannon lisääminen ei yksinään riitä siihen, että sähköenergiaan pohjautuva liikkuminen löisi itsensä läpi. Tutkimuksen mukaan autoalan päättäjät liputtavat vahvasti sähköisten kulkuneuvojen puolesta, mutta toisaalta aiheeseen liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä, kuten standardit, infrastruktuuri, käytettävyys ja energiatoimitukset. Lisäselvityksiä kaivataan myös sen osalta, millainen olisi tarkoituksenmukainen sovellus täysin sähkökäyttöisille ajoneuvoille. 

Menestyksen mittarit uusiksi

– Autoteollisuudelle tämä kaikki merkitsee, että pelkkä tuotekannattavuus on vanhentunutta ajattelua. Menestystä ei voida enää mitata pelkästään myytyjen ajoneuvojen määrällä, vaan auton koko elinkaaren mittaisella asiakasarvolla, etenkin sitten, kun digitaalinen ekosysteemi on valmis markkinoille, Väyrynen toteaa.

– Alkuperäisten laitevalmistajien on ajateltava asiat uusiksi. Pitkällä tähtäimellä jäljelle jäävät vain ne, jotka onnistuvat saamaan haltuunsa sekä asiakkaat että heidän datajälkensä; tämä on ainoa keino pärjätä digitaalisessa ekosysteemissä. Tutkimuksessamme yli kolme neljäsosaa vastaajasta uskoo, että yksi verkkoon kytkeytynyt auto voi elinkaarensa aikana tuottaa enemmän tuloja kuin kymmenen verkon ulkopuolella olevaa autoa, Väyrynen sanoo. 

Tulevaisuuden uusi ekosysteemi

Ainoa mahdollinen ratkaisu auton ja digitaalisen maailman välisen dilemman ratkaisemiseksi on integroida ketjun kaikki osapuolet, tuote- ja laitevalmistajista palveluntarjoajiin, yhteen virtuaaliseen pilveen. Tällaisessa järjestelmässä markkinoiden kaikki osapuolet loppukäyttäjistä ja ICT-alan yrityksistä perinteisiin “raudan” tuottajiin kytkeytyvät toisiinsa. 

Esiin nousee myös muita mielenkiintoisia kysymyksiä, joita nyt ilmestyneessä tutkimusraportissa pohditaan:

  • Kuka omistaa kaiken asiakkaaseen ja ajoneuvoon liittyvän datan, jota tietoverkkoihin kytketyn kulkuneuvon kautta syntyy? Kenelle kuluttajat haluavat luovuttaa tietonsa ja mitä he odottavat vastineeksi? 
  • Miten Piilaaksosta tulevat uudet markkinapelurit muuttavat autoteollisuutta? Voiko olemassa oleva asiakkaan ja perinteisen autovalmistajan välinen side kestää? 
  • Menettääkö Eurooppa asemiaan, kun 65 prosenttia tutkimukseen vastanneista päättäjistä ennustaa, että vuonna 2030 Länsi-Euroopan osuus globaalista tuotannosta on alle 5 prosenttia. Jatkaako Kiina voittokulkuaan myös pitkällä aikavälillä ja tuleeko siitä myös alan johtava innovoija? Intian on sanottu kiilaavan paalupaikalle Kiinan ohi – onko tämä tulevaisuudenkuva realistinen? 

Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua interaktiivisen raportointinäkymän kautta osoitteessa www.kpmg.com/GAES2017. Vastauksia voit suodattaa muun muassa alueittain, maittain ja kohderyhmittäin. Saatavilla on myös tutkimusraportin pdf-versio

Taustaa tutkimuksesta

KPMG International on selvittänyt nyt 18 vuonna peräkkäin autoalalla toimivien päättäjien näkemyksiä alan tämän hetken ja tulevaisuuden trendeistä. Syys-lokakukussa 2016 toteutettuun tutkimukseen osallistui lähes 1000 vastaajaa – enemmän kuin koskaan aikaisemmin – edustaen autovalmistajia, alihankkijoita, autokauppaa, alan rahoitus- ja liikkumispalveluja tuottavia tahoja sekä ICT-alan yrityksiä. Lisäksi selvitettiin 2400 kuluttajan mielipiteitä ja näin saatuja vastauksia verrattiin yritysvastaajien näkemyksiin. 

Myös maantieteellisesti vuoden 2017 raportti on aikaisempia vuosia kattavampi. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 42 maata, mukaan lukien Suomi.  Noin kaksi kolmasosaa vastaajista työskentelee yrityksessä, joiden liikevaihto on yli USD 1 mrd. 

Lisätietoja

Tero Väyrynen

Toimialajohtaja, Teollisuus

020 760 3642

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö