Harrilla on laaja yli 20 vuoden kokemus hanke- ja projektijohtamisesta. Harri on ollut osallisena useiden ulkoistamista ja IT-ratkaisuja koskeneiden projektien kehittämisessä ja läpiviennissä. Harri neuvoo asiakkaita myös hanke- ja projektisalkun hallintamenettelyn suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Muutosohjelmien toimeenpano on johto– ja ohjausryhmätyöskentelyn ohella Harrin vahvaa osaamisaluetta.

  • Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu

  • MBA, Open University Business School, UK

  • IBM eBusiness Academy

  • Lotus Accelerated Value Method Academy