Maarit on toiminut pitkään konsulttina vastaten monipuolista asiantuntemusta vaativista kehitys- ja selvityshankkeista, arvioinneista ja kestävän kehityksen edistämisestä organisaatioissa ja kaupungeissa sekä strategisella ja operatiivisella tasolla.

Maaritin ydinosaaminen

Maarit on työuransa aikana toiminut tutkijana, yrittäjänä sekä konsulttina ja omaa kokemusta erityisesti eri intressiryhmien näkemysten yhteensovittamisessa haastavissa kehityshankkeissa ja selvityshankkeissa. Maaritilla on kokemusta kaupunkien kestävästä ja älykkäästä kehittämisestä, digitalisaation edistämisestä sekä yritysyhteistyöstä ja kansainvälistämishankkeista. Lisäksi pohjoismainen yhteistyö on lähellä Maaritin sydäntä.

Maarit on ennen KPMG:lle siirtymistään toiminut Ramboll Management Consulting Oy:ssä Smart Cities- asiantuntijana.

 • Julkishallinto
 • Kestävä kehitys
 • Neuvontapalvelut
 • Smart grid -teknologiat
 • VTM, Helsingin yliopisto

 • MBA

 • Suomen Valtiotieteilijöiden liitto

 • Kuntatekniikan yhdistys

 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura

 • Yhdyskuntasuunnittelun seura

 • Suomen Konsulttiyhdistys SNIL Ry:n jäsen