close
Share with your friends

Minna Poutiainen

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Minna työskentelee liikejuridiikan asiantuntijana KPMG:n lakipalveluissa. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti sopimusjuridiikkaan ja neuvoo asiakkaita monipuolisesti juridisissa kysymyksissä erityisesti kiinteistö- ja rakentamisoikeuden, yhtiöoikeuden sekä työoikeuden alalla. Minna avustaa asiakkaita myös oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Ennen siirtymistään KPMG:lle Minna toimi usean vuoden ajan liikejuridiikan asianajotoimistossa ja lisäksi Minna on suorittanut tuomioistuinharjoittelun.

Koulutus ja tutkinnot

  • Varatuomari, Oikeustieteiden kandidaatti, Lapin yliopisto

Akkreditointi

  • Asianajajatutkinto, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Jäsenyydet

  • Suomen Lakimiesliiton jäsen

Julkaisut
Näytä enemmän
Yhteydet
Näytä enemmän

Ota yhteyttä

  • Helsinki, FI