Minna Poutiainen

Legal counsel (KPMG Law)

KPMG Suomi

Minna työskentelee legal counselina KPMG:n lakipalveluissa. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti sopimusjuridiikkaan ja neuvoo asiakkaita monipuolisesti juridisissa kysymyksissä erityisesti kiinteistö- ja rakentamisoikeuden, yhtiöoikeuden sekä työoikeuden alalla. Minna avustaa asiakkaita myös oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Ennen siirtymistään KPMG:lle Minna toimi usean vuoden ajan liikejuridiikan asianajotoimistossa ja lisäksi hän on suorittanut tuomioistuinharjoittelun.

  • Lakipalvelut
  • Veropalvelut
  • Varatuomari, Oikeustieteiden kandidaatti, Lapin yliopisto

  • Asianajajatutkinto, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

  • Suomen Lakimiesliiton jäsen