Jussi toimii KPMG:llä hyvinvointialan asiantuntijana, keskittyen liikunnan ja urheilun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaosaamista vaativiin toimeksiantoihin. Tyypillisimmillään Jussi on mukana hankkeissa, joissa on tarvetta yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärryksen lisäämiselle, päätösten ja toteutettujen toimenpiteiden hyvinvointivaikutusten arvioinnille tai toimintaprosessien ja organisaatiorakenteiden kehittämiselle. Jussin asiakaskunta on muodostunut laajasti hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen keskittyvistä organisaatioista mm. urheilujärjestöistä ja lajiliitoista, kuntien liikuntatoimista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisverkostoista. Jussin erityisiä vahvuusalueita ovat yhteiskunnallisten ilmiöiden ja käyttäytymisen muutoksiin vaikuttavien tekijöiden analysointi liikunnan ja sosiaalipalveluiden kentällä.