close
Share with your friends
fi-jan-erik-metsatahti

Jan-Erik Metsätähti

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Jan-Erik Metsätähti on keskittynyt työssään sopimusoikeudelliseen neuvonantoon niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä hankkeissa. Jan-Erik muun muassa neuvoo asiakkaita teknologiaan liittyvissä hankkeissa, yritysten aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä ICT-sektorin yrityskaupoissa. Jan-Erikillä on laaja kokemus merkittävien ja monimutkaisten sopimusjärjestelyiden toteuttamisesta eri teollisuudenaloilla kuten myös informaatioteknologian alalla. Jan-Erik neuvoo asiakkaita jatkuvasti kaupallisiin sopimuksiin, kuten lisenssi-, salassapito-, projekti-, franchising- ja jakelusopimuksiin liittyen, kotimaassa ja kansainvälisesti. Teknologialiitännäisissä kysymyksissä Jan-Erik avustaa sekä toimittajia että asiakkaita niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Jan-Erik avustaa asiakkaitamme myös riidanratkaisuprosesseissa, avustaen asiakkaita sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä eri toimialoihin liittyvissä riita-asioissa.

Osaamisalueet
Lakipalvelut Veropalvelut
Koulutus ja tutkinnot
  • Varatuomari, Oikeustieteiden kandidaatti, Lapin yliopisto

Akkreditointi
  • Asianajajatutkinto

Jäsenyydet
  • Keski-Suomen kauppakamarin Kasvu ja kansainvälistyminen -valiokunnan jäsen

Julkaisut
Näytä enemmän
Yhteydet
Näytä enemmän