close
Share with your friends

Teresa Laine-Puhakainen

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Teresalla on yli 20 vuoden kokemus sekä in-house että asianajotoimiston juristina. Hän pyrkii löytämään asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun kussakin tilanteesta ymmärtäen myös asioiden poikkitieteellisen luonteen. Hän näkee asioissa nopeasti olennaisen ja pystyy esittämään vaikeatkin asiat ymmärrettävästi sekä kirjallisesti että suullisesti. Teresa on työuransa aikana kerännyt kokemusta usealta juridiikan osa-alueilta palvellen erikokoisia yrityksiä heidän lakitarpeissaan muun muassa työoikeudellisissa ja sopimusoikeudellissa asioissa.

Koulutus ja tutkinnot

  • Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Akkreditointi

  • Asianajajatutkinto, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Jäsenyydet

  • Lakimiesliiton jäsen

Julkaisut
Näytä enemmän
Yhteydet
Näytä enemmän

Ota yhteyttä

  • Vaasa, FI