Antti vastaa KPMG:llä Financial Services –toimialan eli pankki-, rahoitustoiminta-, vakuutus- ja omaisuudenhoitotoimialan veropalveluista sekä veroriitojen ratkaisuja koskevista palveluista. Ennen tuloaan KPMG:lle vuonna 2006, hän työskenteli Lakitoimisto Yrjö Lehtosella sekä vuosina 1990-1999 Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n konsernin lakiasiainyksikössä sekä 1999-2006 Nordean konsernin lakiasiat - yksikössä, joissa hänen vastuualueitaan oli verotus ja yhtiöoikeus. Antti Leppäsellä on laaja ja pitkä kokemus verotuksesta ja yhtiöoikeudesta. Hän on toiminut neuvonantajana lukuisissa yritys- ja rakennejärjestelyissä, hoitanut monia veroriitoja sekä ollut neuvonantajana erilaisissa tuotteita, rahasto- ja muita sijoituksia sekä rahoitusinstrumentteja koskevissa verokysymyksissä. Hänen asiakkaitaan ovat mm. pankit, vakuutusyhtiöt, pörssiyhtiöt ja pääomarahastot. Antti on mainittu vero-oikeuden osalta Best Lawyers® in Finland –julkaisussa.

  • Pankki- ja rahoitustoiminta
  • Veropalvelut
  • Veroriitojen ratkaisu
  • OTK, VT, Turun yliopisto