Mikko on erikoistunut tukemaan asiakkaitamme tuotevastuuriskienhallinnassa ja sopimuskysymyksissä erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Mikolla on vuosien kokemus muun muassa puunjalostus-, kaivos- ja maanrakennusteollisuuden laitevalmistajien avustamisesta globaaleissa tuotevastuuasioissa ja riskienhallinnassa. Työssään Mikko pyrkii ennakoimaan ja priorisoimaan tuotevastuuriskejä, löytämään käytännönläheisiä keinoja näiden riskien hallitsemiseksi sekä tietoisuuden lisäämiseksi niin asiakkaan henkilökunnassa kuin loppuasiakkaiden ja -käyttäjienkin keskuudessa. 

Kuten muitakin liiketoiminnan riskejä, myös tuotevastuuriskejä voidaan pyrkiä hallitsemaan tunnistamalla ne mahdollisuuksien mukaan ennalta. Ennakointi ja asianmukaisten sisäisten prosessien luominen sekä ylläpito yhdistettynä henkilöstön kouluttamiseen ovat avainasemassa ongelmatilanteisiin varautumisessa.