Aila on erikoistunut kestävään rahoitukseen mukaan lukien KPMG:n EU-taksonomiapalveluihin ja niiden kehittämiseen.

Ailalla on pitkä ja monipuolinen kokemus finanssialalta ja yritysten vastuullisesta rahoituksesta. Hän on työskennellyt eri johtotehtävissä pankkialalla, ja toiminut suurten yritysten neuvonantajana vihreissä rahoitustransaktioissa. Hän toimi myös EU Komission EU-taksonomian työryhmässä (Technical Expert Group) ja johti vihreiden joukkovelkakirjalainoihin liittyvää kehitystyötä.