• 1000

Toteutimme yhdessä 4FRONT Oy:n kanssa selvityksen, jonka tarkoituksena oli löytää keinoja terveysalan rahoituksen kehittämiseen. Selvityksessä kuvataan terveysalan rahoitusympäristöä, sen erityispiirteitä sekä tunnistetaan pullonkauloja ja kehitystarpeita. 

Haasteena rahoituksen sirpaloituminen

Selvityksen mukaan terveysalan tutkimustoiminnan rahoitus on kasvanut, ja suomalaiset terveysalan kasvuyritykset ovat onnistuneet keräämään huomattavia pääomasijoituksia. Suomeen on syntynyt useita kansainvälisellä tasolla erittäin menestyneitä terveysalan yrityksiä. Myös listautuneiden terveysalan yritysten määrä on ollut kasvussa. 

Rahoitusympäristö on kuitenkin selvästi verrokkimaita kehittymättömämpi ja rahoitusympäristön kilpailukyky on jäämässä jälkeen. Erityisesti yritysten kasvurahoituksen osalta määrät Suomessa ovat verrokkimaita selvästi pienemmät, eikä Suomessa ole alaan erikoistuneita pääomarahastoja.

— Suomen terveysalan rahoitusympäristön keskeisenä haasteena on rahoituksen sirpaloituminen pieniin ja lyhytjänteisiin kokonaisuuksiin, minkä vuoksi lupaavien innovaatioiden kaupallistaminen ja skaalaus on haastavaa, sanoo selvitystä toteuttanut KPMG:n Henrik Pekkala. 

Suomessa kilpailukykyistä terveysalan tutkimusta

Selvityksen mukaan terveysalan tutkimuksen laatua pidetään Suomessa kilpailukykyisenä suhteessa verrokkimaihin. Samalla vahva osaamispohja on onnistunut luomaan Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja houkuttelevia innovaatiokeskittymiä.

Raportissa nähdään myös rahoitusmahdollisuuksia, muun muassa EU-rahoituksen hyödyntäminen ei näyttäydy Suomessa tällä hetkellä yhtä systemaattisena ja strategisena kuin monissa muissa maissa. Rahoituksen kehittämiseksi ehdotetaan myös terveysalaan erikoistuneiden rahastojen tukemista julkisilla pääomasijoituksilla. 

Työ ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen taustalla on vuonna 2014 laadittu strategia, jonka tavoitteena on nostaa Suomi kansainvälisesti tunnetuksi terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijäksi. Selvityksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää strategian toimeenpanossa.

Ota yhteyttä