• 1000

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi KPMG:ltä selvityksen siitä, mitä lisäarvoa Suomelle toisi osallistua Euroopan avaruusjärjestön ESA:n miehitettyjen avaruuslentojen ja avaruuden tutkimuksen ohjelmaan (E3P-ohjelma). Selvityksen toteutuksesta vastasi KPMG yhdessä Forefront Oy:n kanssa.

Avaruussektori on kehittynyt Suomessa

Selvityksen taustalla ovat avaruuden uudet mahdollisuudet. Suomalainen avaruussektori on viime vuosina kehittynyt monipuolisesti ja Suomessa on kehitetty useita innovatiivisia tuotteita, sovelluksia ja palveluita, jotka voisivat olla merkityksellisiä miehitettyjen avaruuslentojen, robottimissioiden ja muun avaruuden tutkimuksen näkökulmasta.

Suomi on Europan avaruusjärjestöön (ESA:n) jäsen yhdessä 21 muun jäsenmaan kanssa ja toistaiseksi Suomi on Viron lisäksi ainoa Euroopan avaruusjärjestön jäsenmaa, joka ei ole osallistunut valinnaiseen miehitettyjen avaruuslentojen ja avaruuden tutkimuksen ohjelmaan. 

Asiantuntijaraportti suosittaa osallistumista

Selvityksessä ehdotetaan, että Suomi osallistuu ohjelmaan, sillä globaali avaruustalous on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Jättäytyminen ohjelman ulkopuolelle rajoittaisi pääsyä avaruustalouden kehityksen alkuvaiheisiin, sekä aiheuttaisi Suomelle mahdollista mainehaittaa ja heikentäisi syntyvän osaamisvajeen kautta mahdollisuuksia kehittää tulevaisuuden avaruusteollisuutta.

Lisäksi osallistuminen mahdollistaisi pääsyn kansainvälistä avaruusasemaa, kuulentoja ja kuun kiertoradalle suunniteltua avaruusasemaa- sekä Mars-lentoja koskeviin hankkeisiin.

Lisätietoja