Vuoden 2022 tärkeät luvut palkkahallinnon ammattilaisille

Taas on aika tarkastella mitä muutoksia uusi vuosi 2022 toi sosiaalivakuutusmaksuihin, luontoisetuihin ja tuloverotukseen.

Vuoden 2022 muutokset sosiaalivakuutusmaksuihin, luontoisetuihin ja tuloverotukseen.

Olemme taas koonneet yhteen jokaista palkkahallinnon parissa työskentelevää ja henkilöverotuksen ystävää kiinnostavat tärkeät luvut.

Vuoden 2022 palkansaajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut

Palkansaajan sairausvakuutusmaksu:

 • Päivärahamaksu alle 15 128 euroa vuodessa ansaitsevilla: 0 %
 • Päivärahamaksu vähintään 15 128 euroa vuodessa ansaitsevilla: 1,18 %
 • Sairaanhoitomaksu: 0,53 %

Työttömyysvakuutusmaksu:

 • Palkansaajamaksu: 1,50 %
 • Peritään ajalla 1.1. - 31.7.2022, jos työntekijä 17–64 -vuotias
 • Peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18 -vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
 • Osaomistajan maksu: 0,74 %

Palkansaajan TyEL-maksu:

 • Alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet: 7,15 %
 • 53-62-vuotiaat: 8,65 %

Yhteensä (sairausvakuutuksen tulorajan ylittäneet, keskimäärin): 10,66 %

Vuoden 2022 työnantajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut

Vuoden 2022 työnantajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut:

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu: 1,34 %
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu:
  • Palkkasummarajaan 2 197 500 (euroa): 0,50 %
  • Palkkasumman ylittävästä osasta: 2,05 %
  • Osaomistajan maksu: 0,50 %
 • Työnantajien työttömyysvakuutusmaksuprosentti (keskimäärin): 1,51 %
 • Työnantajan TyEL-maksu (keskimäärin): 17,40 %
 • Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin): 0,06 %
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (keskimäärin):0,70 %

Yhteensä (keskimäärin): 21,01 %

Tuloveroasteikko 2022

Valtionverotuksessa sovelletaan progressiivista ansiotulon veroasteikkoa, jota on vuoden 2021 asteikkoon verrattuna lievennettiin korottamalla asteikon tulorajoja noin 3 prosentilla vuonna 2022. Ylimmän tuloluokan euromääräinen alaraja on 82 900 euroa, kun taas vastaavasti alimman tuloluokan euromääräinen alaraja on 19 200 euroa vuonna 2022. Tämä tarkoittaa noin palkkaverotuksen laskua noin 0,2 prosenttiyksiköllä. 

Valtion tuloveroasteikkoon tälle vuodelle voit tutustua täältä.

Pääomatulon tuloveroprosentti on 30. Siltä osin kuin verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, sovelletaan korotettua pääomatulon tuloveroprosenttia 34.

Kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat 16,5 – 23,5 prosentin välillä. Verohallinto on julkaissut tarkemmat tiedot kuntien ja seurakuntien veroprosenteista.

Luontoisedut 2022

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot keskuslämmitysasunnoissa nousivat muutamilla euroilla alueittain. 

Vuodesta 2022 alkaen vapaan autoedun perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta tehdään euromääräinen vähennys myös silloin, jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton (ns. lataushybridi) käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine (kaasuauto). Autoedun verotukseen ei tullut muita muutoksia vuodelle 2022, ikäluokat päivittyvät aina vuosittain.

Vuonna 2022 työsuhdematkalipun verovapaaseen määrään ei tullut muutoksia. Työsuhdematkalippu on verovapaa etu 3400 euroon asti vuodessa. Lisäksi työsuhdepolkupyöräetu on verovapaa etu 1200 euroon asti vuodessa, kuitenkin niin, että polkupyöräedun ja joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa.

Polkupyöräetuun tehtiin sähköavusteisia polkupyöriä koskeva tarkennus. Päätöksessä määrätään erikseen korkeampi 30 euron kaavamainen arvo sähköavusteisen polkupyörän huolto- ja korjauskustannuksille.

Ravintoetuun tuli taas muutoksia verottajan nostaessa ruokailulipukkeen nimellisarvoa vuodesta 2021. Vuonna 2022 muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen nimellisarvo voi olla enimmillään 11,30 euroa ja vastaavasti vähintään 7,15 euroa. Myös laitos-, valvonta-, hotelli- sekä ravintola-alojen ravintoetuihin tuli muutamien senttien muutoksia.

Myös verovapaiden korvausten enimmäismääriin tuli muutoksia: vuonna 2022 kotimaan verovapaa päiväraha on 45 euroa, osapäivärahan ollessa 20 euroa. Auton verovapaa kilometrikorvaus ilman korotuksia on 46 senttiä kilometriltä, ja käyttöetuauton polttoainekulujen enimmäiskorvausmäärä on 10 senttiä kilometriltä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta korotetaan kaksivuotisen kokeilun myötä 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosentti nousee 60% prosenttiin. Kokeilu ei kuitenkaan ulotu remonttien teettämiseen, vaan näissä vähennys säilyy 40%:ssa. Omavastuu säilyy 100 eurossa per vuosi. 

Ota yhteyttä

Seuraamme jatkuvasti verolainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä ja autamme mielellämme sinua arviomaan niiden vaikutuksia.

Paula Holmström

+358 20 760 3710

Ida Ikonen

+358 20 760 3625